J10 nr 186J10 nr 186 "L-ungen II" i Gottskärs hamn 1944 med SS Kaparens standert i masttoppen.

"L-ungen II" 1963 med dinge på släp. I den öppna J10 nr 186 finns plats för hela familjen Lindberg.

På Bohus-Malmön. Ny ägare till J10 nr 186 "Vindros" Lennart Lagerkvist i Göteborg 1964-1971.

Utsegling i GKSS hamn 1969, där J10 nr 186 "Vindros" låg nedanför Hamnvaktens torn.

Det var 1969.  Denna utsegling gör Lennart ännu 47 år senare, varje år sedan 2010 den 6 juni......

.....men nu i J22 nr 1 "Nabben II" i GKSS-LSS-SS.Fram:s Klassiska Träbåtsregatta i Långedrag!

Lennart Lagerkvist med LSS Jullepokal som Lennart vann i J10 nr 186 "Vindros" 1971.
På Jullepokalens fot ser man silverplåtarna med vinnande båtars namn.


J10 nr 186 "L-ungen II" byggdes 1943 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Båten var öppen och okappad.  Förste ägare var Ingemar Sundberg.   

Astrid Hallgren i Västra Frölunda
skriver i ett E-brev 2012-06-10 : Den första, J10 nr 25 som
framgångsrikt seglades av min syster i två år 1942-1944, döptes till "L-ungen". Till säsongen 1944
såldes J10 nr 25 och J10 nr 186 inköptes. Min syster Gunnel (f. Lindberg *1926) kappseglade
mycket framgångsrikt med J10 nr 186 "L-ungen II" under åren 1944-1947.

Hon kappseglade under kriget och fick då tennpokaler för alla sina vinster, sedan blev det pokaler
av silver. Jag minns att vi hade passersedel för att komma till hamnområdet och familjens tre segelbåtar : Västkustsnäcka nr 32 (1943-1945), J10 nr 25 (1942-1944), därefter J10 nr 186 (från 1944) samt
en 6 m R-yacht nr S4.  J10 nr 186 var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 som "L-ungen" med
ägaren Gunnel Lindberg.

Jag Astrid (f. Lindberg *1931), var till en början gast till min syster, men när hon ej var junior längre,
började jag kappsegla med "L-ungen II" 1946. Poängseglingar för juniorer i Gottskär. Jag höll på till
1949 mycket framgångsrikt, speciellt 1948. Min syster har inga tidningsklipp kvar från sina kappseg-
lingar, men jag bifogar några av alla mina klipp, här från 1946-1948, som gäller både min syster
Gunnel och mig, Astrid. (Se nedan!)   

Vår far Per Lindberg, som var gammal seglare, dock ej kappseglare, lärde oss mycket bl.a. om
skotning i olika vindar, känsligheten på rodret, krängningens betydelse etc. vilket utgjorde grunden
till våra framgångar. Han var dessutom mycket engagerad i SS.Kaparen. Jag bifogar ett fint foto
på "L-ungen II" med Gunnel till rors, taget i Kungsbackafjorden 1944, samt ett annat foto, också
från 1944 taget i Gottskärs hamn med SS Kaparens standert i masttoppen.   

Gunnel Lindberg
i SSK seglade "L-ungen II" vid Kullaviksdagen 1950-07-02.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenung-sund 2012).   

På äldre dar behöll vår far "L-ungen II" för dagseglingar och till stor glädje för barnbarnen, som kom
på besök om somrarna, två från Oslo och två från Göteborg, vilket framgår av fotot från 1963. Båten
var inte kappad och hade gott om plats för tre vuxna och fyra barn. Vi hade "L-ungen II" till 1964, då      
Lennart Lagerkvist i Göteborg
köpte båten som fick namnet "Vindros", ett namn som alla Lennarts
alla båtar har. Lennart ägde J10 nr 186 "Vindros" åren 1964-1971. 

Lennart Lagerkvist sände ett E-brev 2017-12-26 : Trevliga berättelser du förmedlade från J10 nr 90.
Väcker minnen från 1969, en fantastisk solig och varm sommar med många fina seglingar. Med hustrun
i J10 nr 186 från Göteborg till Bohus-Malmön på 8 timmar i frisk förlig vind.

Nattsegling med Ingvar Karlsson (se J10 nr 90) i kuling i hans Folkbåt från Göteborg till Bohus-
Malmön. Gled förbi ett sömnigt Gullholmen precis kl.06.00 varför jag passande drog reveljen på
klarinett som ekade mellan husen.

Runt kusten i en halvtonnare från Göteborg till Arkösund och väl framme hann se direktsänd mån-
promenad på TV. Den fantastiska sommaren 1969 (sådana görs inte mer) värmde upp havet och
bäddade för orkanen som drog in över Göteborg.
 
Lennart Lagerkvist skickade ett E-brev 2016-06-15 : Jullepokalen för J10 seglades det om
i många år innan det dog ut i början på 1970-talet. Pokalen var imponerande, över 60 cm hög och
förseddes med små silverplåtar med den segrande båtens namn och årtal, utom min som aldrig kom
med.

Jag köpte båten 1964 och började kappsegla 1968 med varierande framgång. Till 1971 hade min
kompis, julleseglaren och segelsömmaren Ingvar Karlsson, som sedermera sydde segel till Ostindie-
fararen "Götheborg II", sytt nya segel i vårt kök på hustruns symaskin, som därefter aldrig mer blev
sig lik. Styv duk tillät stora akterrundor på både stor och fock. Även stor runda mot däck på focken.
Måtten togs på focken i centrum kaus, varför en rejält tilltagen kaus gav några kvadratcentimetrar till.
Olle "Kakao" Andersson (J22 nr 33) var mätningsman för LSS och godkände mina segel efter lite
funderande kring den stora kausen i focken.

Min J10 nr 186 "Vindros" var okappad och då försedd med lång konkav skotskena för storen, ränna
i mastfoten så att jag kunde luta masten framåt vid läns, där jag f.ö. hade en lång bambustav att trä på
rorkulten för att kunna sitta vid masten och styra, vilket medförde gott släpp mot vattnet i häcken.
Jag hade även fixat krängband för hårt väder.

Båten blev snabb! Men före säkerhets skull ställde jag den på slip i Saltholmen ett par dagar innan
Jullepokalseglingen 1971 för att lätta på vikten. På morgonen när seglingen skulle ske, var det avtalat
att jag skulle åka runt och hämta upp två gastar, varpå vi skulle ut till Saltholmen och smörja in botten
med grafitpulver som jag lyckats införskaffa. På den tiden hade jag en gammal Jaguar MKII som fun-
gerade perfekt. Utom denna morgon. Växelspaken fastnade orubbligt i ettans läge, varför jag i snigel-
fart med tjutande varvtal på motorn åkte runt staden och hämtade gastar. Vi blev sena.

Vid slipen på Saltholmen kastade jag mig upp i båten för att sätta segel medan gastarna vevade ner
båten i sjön. Ingen tid för grafit. Vi hann precis fram till startlinjen för att skriva ned banans bostavs-
kombination, göra ett slag tillbaka och -Pang!- där gick starten.

Båten gick fantastiskt! Vid målgången såg vi inte tvåan. Lennart vann LSS Jullepokal 1971 med
sin J10 nr 186 "Vindros"
.

Tidigare på säsongen ägde premiären för segling inom Göteborgskorpen rum utanför Långedrag.
Detta var innan LYS-talens tid, varför alla fick mäta in enligt OSCR-regler. Det var väl ca 15 båtar
och jag var med som minsta båt.

I frånlandsvind på 14 m/s som gav smult vatten gick båten med tre gastar i krängband som ett spjut.
Mina segel gick inte att reva, vilket större båtar med möda fick göra under gång. Minns särskilt en
spännande jipp som utfördes i lä av en större båt vid en rundning.

Vi vann!

Det extrema vädret upprepades aldrig, varför resultatet i framtiden blev... så där. 
Det var gamla minnen från säsongen när J10 nr 186 "Vindros" gick som bäst.


Ägarlängd :
1943-1944      ?                      Ingemar Sundberg
1944-1964     "L-ungen II"     Per, Gunnel och Astrid Lindberg i SSK  Gottskär
1964-1971     "Vindros"         Lennart Lagerkvist  Göteborg
1971-?            ?                      ?

Var J10 nr 186 "L-ungen II" finns i dag vet vi inte.

Tidningsklipp med kappseglingsresultat från SS Kaparen i Gottskär 1946-1947-1948 :

www.julleregister.se