J10 nr 184


 

J10 nr 184 "Toppy" byggdes 1943 vid Bröderna Jacobssons Båtbyggeri i Munkeby, Dragsmark.   
Förste ägare var Curt Sundqvist GKSS. Båten fick namnet "Toppy". J10 nr 184 var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 med namnet "Tappy" (felstavning?) med ägaren Curt Sundqvist.   

Båten seglades av Curt Sundqvist vid Kullaviksdagen den 1947-07-06. 1949-07-03, 1950-07-02
och 1951-07-06 av Leif Wengblad i GKSS. Kullaviksdagen 1953-07-05 och 1954-07-04 seglades
"Toppy" av Bengt Samuelsson i GKSS. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).  

Båten var registrerad i GKSS 1951 som "Toppy" med ägare Leif Wengblad. Båten fick namnet "Kuling"
och tillhörde Alingsås Scoutkår åren 1960-1970. Båten ses här ovan på kappsegling med J10 nr 361
i sjön Mjörn på 1960-talet. L-J.Gustavsson i Alingsås SS ägde båten som fått namnet "Knuling" 1971-
1973. (Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Ägarlängd :
1943-1948     "Toppy"       Curt Sundqvist i GKSS  Göteborg
1949-1953?   "Toppy"       Leif Wengblad i GKSS
1953-1954?   "Toppy"       Bengt Samuelsson i GKSS
1960-1970     "Kuling"      Alingsås Scoutkår
1971-1973     "Knuling"    L-J.Gustavsson
?                      ?                  ?

Var J10 nr 184 "Toppy" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se