J10 nr 183


J10 nr 183 "Guppy" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust.  
Båten byggdes med öppen sittbrunn utan kapp. Den hade bomullssegel och stormsegel. 

Bertil Johansson
i GKSS seglade "Guppy" vid Kullaviksdagen 1947-07-06, och Gösta Friberg
i GKSS seglade Kullaviksdagen 1953-07-05 med samma båt, som nu bytt namn till "Friskus".
(Uppgift : Jan berglund i Stenungsund 2012). 

Tore Hermansson i Säve köpte båten 1970. Han hade den på Skaftö. Tores bror Lars Erik
Hermansson
övertog den 1981-82 och har den än i dag. Lars Erik har bytt kölbultar och döträ m.m. 
Båten står sedan 20 år i en ladugård i Alingsås och ska sjösättas.

Ägarlängd :
1943-1947        ?                 ?
1947-1953?     "Guppy"      Bertil Johansson i GKSS
1953-?             "Friskus"     Gösta Friberg i GKSS
?      -1970        ?                 ?
1970-1981        ?                 Tore Hermansson  Säve och Skaftö
1981-                ?                 Lars Erik Hermansson  Alingsås

Vi hoppas på snar sjösättning av J10 nr 183 "Guppy"!
 

www.julleregister.se