J10 nr 180

J10 nr 180 "Ariel" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust.
Förste ägare var Oscar Wieselgren i Stockholm.

Carl Lagerqvist
skrev ett E-brev 2017-01-22 : Oscar Wieselgren bodde i Stockholm,
men hade sommarställe på Nösund, Orust. Båten såldes någon gång på 1960-talet, tyvärr vet
jag inte till vem. Anledningen till att jag vet detta är att jag växte upp på Nösund på somrarna och
min far kände ägaren väl som hade varit en nära vän till min farfar. Båten hette med all sannolikhet
"Ariel". Kul med J10:or! Min första seglats var i ovan nämnda båt och senare lärde jag mig segla i
sådana på Marinens seglarskola på Fejan i Stockholms norra skärgård.

Ägarlängd :
1943-1960?     "Ariel"     Oscar Wieselgren  Stockholm och Nösund, Orust
1960?-?             ?            ?

Var J10 nr 180 "Ariel" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se