J10 nr 173


J10 nr 173 "Carolina" byggdes 1943 av Bröderna Martinssons Båtvarv i Kungsviken
, Orust.
Båten var den första Långedragsjullen som Bröderna Kalle, Gustav, Erik och Torsten Martinsson
byggde. Det blev en serie på fyra J10:or 1943 : J10 nr 173, J10 nr 174, J10 nr 175 och J10 nr 176.
Året därpå 1944 byggde de en serie på tio J10:or : J10 nr 221- J10 nr 230. Samma år övergick de
till att bygga J18 och senare också J22:or.
 
I det gamla handskrivna Julleregistret från 1930-talet står det att förste ägare var Yngve Lundberg.
Detta måste vara fel enligt Janne Borsing, som köpte båten 1964 av Yngve Lundberg. Yngve hade
i sin tur köpt båten av Sven Thuresson 1962. (Se nedan!)

J10 nr 173 med namnet "Tusse" seglades av Stig Wallén i GKSS vid Kullaviksdagen 1950-07-02. 
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

Båten köptes 1950 av båtbyggare David Olsson, Långedragsjullarnas konstruktör Hjalmar
Olssons
bror, skriver Davids son Mats Olsson i ett E-brev 2012-03-11. Båten hämtades hos
Karl-Erik Olsson i Långedrag
. Båten var då öppen men försågs ganska omgående med kapp.

Björn Fransson kom till Båtmässan i Göteborg 2017-02-06 och berättade att han var gast på
J10 nr 173 på långsegling ca 1955 och att det var Mats Olssons storebror Lars-Ove Olsson
som hade båten.
  
På GKSS Klassiska Träbåtsregatta den 6/6 2013 berättade Stig Ahlgren i Lerum att båten fick
kapp och däcket plastat, som var nytt och populärt på den tiden.   

Båten fick namnet "Carolina" och användes av Davids söner för både kappsegling och segling efter
Bohuskusten. Båten såldes 1960 eller 1961 till Sven Thuresson på Arendal. Efter några års seg-
lande efter kusten, byggde Sven en Folkbåt, med hjälp av sin far som var båtbyggare och snickare. 
J10 nr 173 såldes 1962 till Yngve Lundberg i Göteborg. Yngves son Dan seglade båten och tog
sedan över ägandet av den. Båten såldes 1964 till Janne Borsing.

När Janne Borsing i Göteborg köpte båten 1964 hette båten "Melodi". Båten var registrerad
som "Melodi" i SXK 1966 med ägaren Janne Borsing. Janne kappseglade med båten. Båten såldes 
ca 1966 till Billdal.  (Läs mer om Janne Borsing och hans segelbåtar på J10 nr 335).

Ägarlängd :
1943-?             ?                   ?
?      -1950     "Tusse"          Stig Wallén i GKSS  Göteborg
1950                ?                   Karl-Erik Olsson  Långedrag
1950-1961     "Carolina"     David Olsson  Arendal Göteborg
1961-1962     "Melodi"       Sven Thuresson  Arendal Göteborg
1962-1964     "Melodi"       Yngve och Dan Lundberg  Göteborg
1964-1966     "Melodi"       Janne Borsing  Göteborg
1966-?             ?                   någon i Billdal
?                      ?                   ?

Var J10 nr 173 "Carolina" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se