J10 nr 157


Per Rosquist
har precis kastat loss och får vind i seglen för att ta en liten eftermiddagstur... 1986.


J10 nr 157 "Nita" byggdes 1943 av Arvid Berndtsson, Kalvsunds Båtvarv

Förste ägare var Eric Roswall i Göteborg med sommaradress och hammahamn i Fiskebäckskil. 
Båtens namn var "Nita" som var Erics treåriga dotters uttal av sitt namn Anita. Detta skrev sonen
Gunnar Roswall i ett E-brev 2012-12-19.

Per Rosquist skrev ett E-brev 2018-05-30 och bifogade den första bilden på båten. (Se ovan) :
J10 nr 157 ägde jag mellan 1982 och 1989. Vi kallade den "Skalman". En anledning till namnet var
att den var öppen och hade bara ett litet däck från masten och förut. Öppen som en strandsnäcka
och trevlig att segla. Avsaknaden av kapp medförde att sittbrunnen var förhållandevis stor och man
kunde vara några stycken i sittbrunnen utan att det blev trångt. Vi hade en sprayhood och ett hamn-
kapell. Båten låg vid Skintebo bryggor söder om Amundön.

Vi seglade mest dagturer i den fina lilla skärgård som finns där. Det var trevligt att söka efter nya
vägar i trånga och grunda sund. Det var i denna båt som min äldsta dotter Lina lärde sig att tycka
om havet. Ibland tältade vi på någon av de sparsamma gräsplättar som finns på några av öarna.
Någon gång per år seglade vi ut till Tistlarna. Det kändes då med öppen horisont mot sydväst
som en riktig långtur. Då på 1980-talet var vi tre J10:or vid samma brygga. Vi pratade om att
kappsegla men tyvärr blev det aldrig av. Vi sålde "Skalman" 1989 till en man som bodde på
Hisingen och gick upp några båtstorlekar till en J22:a men det är en annan historia.

PS. J22:an hade nr 29 och vi lät henne återta sitt gamla namn "Amalia".  (Se J22 nr 29).

Ägarlängd :
1943-?           "Nita"             Erik Roswall  Göteborg Fiskebäckskil
1982-1989     "Skalman"      Per Rosquist
1989-?             ?                    man på Hisingen

Var J10 nr 157 "Nita" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se