J10 nr 145


J10 nr 145 "Jullan" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust
och levererades till Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm som återförsäljare. 
"Jullan" var registrerad i SXK 1963-67 med ägaren E.Jacobson.

Var J10 nr 145 "Jullan" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se