J10  nr 133

   
                                      

                     

J10 nr 133 "Kuling" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken Orust
för Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm.  
Förste ägare var Gunnar Kaiser i Saltsjöbaden.

Troligen ägde han båten bara en kort tid, varefter han köpte Stjärnbåt. Fotona ovan är från 1943
och tagna av Oscar Norberg och är hämtade ur Sjöhistoriska Museets i Stockholm bildarkiv.
Ur KSSS poängseglingar 5/9  Årsboken 1944.

Var J10 nr 133 "Kuling" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se