J10  nr  115


Transporten 2007 av J10 nr 115 "Ofelia" från Börje Simonsson till grannen Bo Edvinson,
båda boende i Bua, Ellös.

J10 nr 115  byggdes 1943 av Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben
, Orust.
Förste ägare var Harry och Harald Arvidsson, Gamla Gastar i Hälleviksstrand.
 
I ett E-brev 2012-01-20 berättar Jan OscarssonHarald Arvidsson hade J10 nr 115 som
seglades av Gunnar Ahlström och Per Abrahamsson på kappsegling. Båten var okappad.
Gunnar och Per var ofta bland de bästa, beroende på skicklighet, men kanske också för att det
gick att sitta längre fram på länsen i den okappade Jullen. En gång kapsejsade båten och sjönk
inne i viken, endast masttoppen var synlig, men båten bärgades efteråt. 

Gunnar Ahlström
kom till Båtmässan i Göteborg 2017-02-04 och gav sin version :  
Per Abrahamsson
och jag, Gunnar Ahlström lånade som 16-17 åringar J10 nr 115 av båtens
ägare Harry och Harald Arvidsson för att klå J10-seglarna i Hälleviksstrand. Detta lyckades
vi med många gånger.

Ett inofficiellt SM seglades i Hunnebostrand i två seglingar i början av 1980-talet. 
Hunnebostrandsseglarna var taggade och duktiga. Första seglingen missbedömde vi strömmarna
helt och placerade oss bland de sista. I den sista seglingen tog vi dock revanch och efter en perfekt
babordstart passerade vi framför hela fältet och lyckade hålla dem stången ända till mål.

En gång när Per Abrahamssons broder Hans lånat båten med en kompis, lyckades de sänka
den i Hälleviksstrands hamn. Som tur var fanns kran vid bryggan strax bredvid och båten kunde
enkelt bärgas.

Måns Edström i J10 nr 3 berättade i ett E-brev 2012-03-30 :  Och så vet jag att Haralds
J10:a var en rackans vinnarbåt. Harald och hans pappa Harry Arvidsson i J10 nr 115.
  
Bo Edvinson
hörde av sig med ett E-brev 2013-01-03 :  Min bror Ebbe Edvinson och jag tog
år 2007 över J10 nr 115 från en granne till oss, Börje Simonsson i Bua, Ellös. Så båtens hemvist
är fortfarande Bua, Ellös. Börje köpte J10 nr 115 av Harald Arvidsson ca 1988. Börje hade använt
båten bl.a. för sjöfågeljakt.
 
J10 nr 115 har nu döpts om till "Ofelia". Hon kräver en del renovering för att bli sjövärdig.
Främst skall akterstäven bytas, men även förstäven kräver en insats. I övrigt ska bordläggning,
däck och inredning få en ordentlig uppfräschning. Båten står nu utefter norrväggen på vår verkstad
under plasttak. Torrt och luftigt! 

Bo Edvinson i Ellös kom till Båtmässan i Göteborg 2016 och berättade att "Ofelia" nu stått i 7 år
i bra skydd. Renovering är igångsatt. Akterspegeln ska bytas. Hemmahamn blir Bua utanför Ellös.

Bo Edvinson återkom med ett E-brev 2016-11-10 :  J10 nr 115 "Ofelia" är under renovering :
Akterstäv och två bottenstockar är bytt. Ytterligare två bottenstockar återstår samt flera spant.
(Se bilderna nedan!)  Seglar kanske 2017?  Nu har jag tänkt bygga en halvmodell av J10.

Bo Edvinson återkom med ett utförligare E-brev 2017-03-02 :  Här kommer äntligen några bilder
och lite text om renoveringen av J10 nr 115. Efter att båten stått i täckt förvar under flera år, togs hon
i december 2015 in i vår verkstad efter ett annat renoveringsobjekt blivit klart. Hon är i förhållandevis
gott skick, trots sin ålder och lite ovarsam hantering. Bordläggningen är hel så när som ett bord strax
under slaget som har en lång spricka. Lackskiktet är kraftigt och helt. Däck och sargar skapligt.

Däremot är akterstäv och flera bottenstockar och spant helt pulvriserade, Några ställen på förstäven
är skadade av yttre våld. Rigg och segel OK. Akterstäven och knä mot kölen är nu ersatta. Eftersom
bordläggningen är i så pass gott skick, valde jag att inte släppa ut borden för att kunna sätta in en stäv
utifrån. Jag har i stället gjort stäven i två delar, en inre som motsvarar den del som spunningen normalt
är inhuggen i, samt en yttre bit som passar mot bordläggningsändarna och mot den inre stävbiten.
På insidan sitter också ett nytt knä och en ny bottenstock.

Övriga bottenstockar är i varierande skick, från helt kass till att möjligen hänga med några år till med
lappning. En ny bottenstock ungefär vid 0-spantet är klar. De nedre delarna av motsvarande spant är
under passning. Av kölbultarna är faktiskt flera i bra skick att döma av ljudet om man knackar på
dem axiellt. Två är bytta hittills. I förstäven är några bitar inlagda och en bult utbytt.

Arbetet går långsamt på grund av andra engagemang, men vägen är målet.   Hälsningar  Bo Edvinson
       
Ägarlängd :
1943-ca1988      ?               Harry och Harald Arvidsson  Gamla Gastar  Hälleviksstrand
ca1988-2007      ?               Börje Simonsson  Bua Ellös
2007-                "Ofelia"     Bo och Ebbe Edvinson  Bua Ellös.

J10 nr 115 "Ofelia" finns i Ellös och är under renovering.   (Se bilderna nedan!)


J10 nr 115 "Ofelia" togs in i vår verkstad i december 2015.

Akterstäven och knä mot kölen är nu ersatta.

En ny bottenstock vid 0-spantet är klar. De nedre delarna av motsvarande spant är under passning.

I förstäven är några bitar inlagda och en bult utbytt.               ...vägen är målet!

www.julleregister.se