Välkommen till Långedragsjullen Oklassade

 

Register över Oklassade Långedragsjullar

 
De flesta Långedragsjullar blev klassade. Med klassning menas att båten kontrollbesiktigades av en
mätningsman från Långedrags SS. Han kom till båtvarvet, mätte båtens och seglens alla mått och ut-
färdade ett kontrollantintyg och klassningscertifikat. Båten fick också en registreringsplåt
med instansat datum när båten var byggd. 

Plåten skruvades fast midskepps, vanligen på sittbrunnssargen, under kappen eller rufftaket.
Långedrag den 1/6 1962  Klassningscertifikatets N:r 629  Registreringsintygets N:r 629  
Kappseglings N:r 529
, som ska stå i seglet : J10 529. Samtliga intyg och certifikat samt plåten
finns att se på : J10 nr 529.
 
Denna plåtskylt ska alltid sitta fastskruvad i båten! Tyvärr händer det att båtägare tar loss registrerings-
plåten för att ha som minne av båten efter att den sålts. Då blir båten avregistrerad och endast numret
i seglet visar då båtens identitet. Segel kan köpas begagnade och är man då inte noga med att byta
segelnumret, så vet till slut ingen vilken båt det är.
  

Ett litet okänt antal Långedragsjullar blev aldrig klassade av olika skäl. Kanske skulle köparen
inte använda båten för kappsegling, eller så var det ett sätt att få ned priset på båten. De oklassade
Långedragsjullar som vi känner till finns här på www.julleregister.se under rubriken :  Oklassade.

J22 "Anna" i Byfjorden Uddevalla. En oklassad J22:a.   Foto: Göran Gärberg Uddevalla.

Resterande Oklassade Långedragsjullar :
I registret finns också bilder på Långedragsjullar som saknar identifikation.
Ingen ägare, registreringsnummer eller segelnummer har kunnat noteras.

Detta är en sent byggd J14 ritad av Tage Hellman...men vilken?
Kanske någon känner igen bilden och kan identifiera båten?
Kontakta då www.julleregister.se  genom : bengtarne.r@gmail.com

www.julleregister.se