6.  Patrik Petterssons glasplåtar 501-593.

501.

502.

503.

504.  Samling på berg med fiol(!) I mitten Bror, Ingeborg Johansson (väninna till Astrid) och Astrid.

505.  "Böljan" fr.v. Arne och Nisse? samt Jullen "Brita".

506.

507.

508.  Bogsering på väg till varvet. Närmast Jullen "Brita".

509.

510.

511.

512.

513.

514.  Ester, skymd av hatt, Torsten, Astrid och två okända längst akterut.

515.

516.

517.

518.

519.  Astrid i Jullen "Brita". Tidigt 1930-tal.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.  Lennart t.v. ombord på en Koster.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.  Astrid ombord på Jullen "Brita". Tidigt 1930-tal.

560.

561.

562.

563.

564.

565.  På väg till varvet. Patrik Pettersson bogserar.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.  Marstrand.

                                                                            - SLUT- 


www.julleregister.se