4.  Patrik Petterssons glasplåtar 301-400

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.  Troligen Skäret, badplatsen Andalen, där bryggan senare byggdes på 1950-talet.

313.  Skvalvattnet Andalen. Agda Pettersson med Ingrid *1916 t.v. Patrik Pettersson (3 fr.v.)
Foto ca 1917.

314.

315.

316.  Andalens hamn. Ser ut som tre familjer. Bror t.v. Agda med Ingrid, Patrik t.h.  Foto ca 1920.

317.

318.

319.  På isen nedanför Tjuvklämman. Brors kommentar på fotots baksida : "Skridskofärd 1917 från
Skarvik till Andalen och åter. Fr.v. Artur Emanuelsson, Bror och Patrik Pettersson.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.  Bogsering till vinteruppläggning på varv. Inloppet till Göta älv?

333.  Bror Pettersson på brygga.

334.  Bror Pettersson seglar.

335.  Bror Pettersson och Astrid i Jullen "Brita". Tidigt 1930-tal.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.  Motorbåt eller avriggad segelbåt i Andalens hamn. Agda Pettersson med dottern Ingrid i vit mössa.
Foto ca 1919.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.  Skvalvattnet, Andalen "Gullis vik". Troligen Agda Pettersson med dottern Ingrid vid masten.
Foto ca 1918.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.  Marstrand.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

                                                                  Fortsätt titta :  401-500 


www.julleregister.se