Oklassade J8 ?


Är detta en J8?
 Framför båten står J10 nr 195 som är klart större än J8:an. Lilla Kålviks Båtbyggeri, Orust.

Kappen är påbyggd senare. Hugo Bauer som pryade på varvet plåtade J8:an 2013-03-01.   
Roder och bom donerades av varvet till dekor på Liseberg men återhämtades av www.julleregister.se

J10 nr 195 närmast.  Jmf. storleken med båten i bakgrunden!  J10 var den minsta Långedragsjullen!

Besök på Lilla Kålviks Båtbyggeri 2013-03-05 för att mäta upp J8:an.

Fördäck med mastfisk och hål för masten. Diameter 70 mm.

Röstjärn och kappsarg.

Båten invändigt. Skotbänk 210 mm bred med fäste för storskotet.

Totalt åtta spant.  Tjocklek 35 mm.              

Aktertoftens stödbräda med vackra linjer

Båtens akterspegel. Här har rodret suttit och en utombordare.

Resterna av masten med vantspridarna. Masten har mäts upp och beslagen sparas.

Masttoppen med fäste för stagen och hjul för storfallet.   

Vantspridarna med beslag och likrännan i masten.

Bomfästet på masten. Den nedre delen av masten var avbruten.

Den gjutna kölen låg en bit ifrån, under en blå presenning. Kölbultarna hade rostat sönder.
Bottenstockar och döträ låg inne i båten. Går det att sätta denna båt i stånd igen? Tveksamt!

Masten blev ryggås och båten fick en presenning. Är detta en J8? Och ska den bevaras?

Nytt besök på Lilla Kålviks båtbyggeri 2013-06-30. Båtbyggare Michael Bossen, här vid båten,
och Bengt Arne Runnerström på www.julleregister.se. Efter en hel dags arbete var J8:an städad
och väl linoljad och täckt med presenningar. Båten kan därmed sägas vara bevarad för framtida
forskning. Foto : Bengt Arne Runnerström.


Det ska ha byggts två J8 som provexemplar någon gång efter 1942!   Se  www.julleregister.se 
entrésidan : Historik över Långedragsjullarna.  Där står det om J8 vid rubriken : Lite kuriosa.

J8 nr 1 hette "Havsörnen". Namnet målades under vattenlinjen. J8 var tänkt att kappsegla mot J10,
men rorsman fick inte vara äldre än 19 år. Vad som hände med J8:an är okänt och ingen minns längre
att de sett dessa två båtar sedan de byggdes.

I ett E-brev 2013-03-02 skickade Hugo Bauer 15 år, bilder av den minsta Långedragsjulle han sett! 
Den var klart mindre än J10 nr 195 som stod framför skrev Hugo. Han pryade som båtbyggare i slutet
av februari 2013 på Lilla Kålviks Båtbyggeri, Orust. Där gick han runt på planen mellan båthusen
och plåtade vad som gömde sig under presenningarna. Där stod  J10 nr 195 och bakom den en ändå
mindre Långedragsjulle. Denna lilla båt hade stått där i många år utan täckning och var i mycket dåligt
skick.  Men... vad var det för båt?

Av Långedragsjullar som byggdes var J10 den minsta. Men denna båt var som en J10 i formen men
mycket mindre! Det lär ha byggts två J8:or på prov. Kanske var detta en av dessa två J8:or? Hugo
berättade att bommen och rodret (se bild 3) just donerats av ägarna, Lilla Kålviks Båtbyggeri till
Liseberg i Göteborg för att användas som dekor. Ingen på varvet visste vad det var för sorts båt
och den ansågs dessutom vara ett vrak som ändå skulle skrotas.

Räddningsaktion inleddes 2013-03-05 med en resa till Lilla Kålviks Båtbyggeri på Orust för att
prata med båtens ägare : Christina och Jonny Andersson på varvet, mäta upp båten och försöka
hitta bevis för att det verkligen var en J8 samt lägga på en presenning.

Båtens längd : 4,54 m. Bredd : 1,68 m. Djupgående : ca 0,60 m. Mastens längd från masttoppen till
bomfästet : 5,73 m. Den resterande delen av masten ned till mastfisken var avbruten. Storseglets mast-
lik från falltopp till bom : 5,73 - 0,35 = 5,38 m.

Räddningaktionen fortsatte 2013-03-15 med en resa till Göteborg för att hämta tillbaka bommen
och rodret från Liseberg. Ett ersättningsroder hämtades från Torslanda, där Christina Riisager
vänligen skänkt rodret från J10 nr 84 som skrotats. Riggarmästarna Erik och Jens Langert som
arbetade på Konstepidemin med dekor för Liseberg, tyckte att det var bra att vi hade koll på gamla
båtar. De fick J10-rodret. J8:ans bom och roder kördes tillbaka till Lilla Kålviks Båtbyggeri, där de
lades tillbaka i båten med information till ägarna Christina och Jonny.
 
Bommens längd : 2,36 m. Bomliket på seglet bör ha varit ca 2,20 m. Storseglets mått blev alltså
(5,38 x 2,20) : 2 = 5,9 kvm eller ca 6 kvm storsegel. Focken var (1,30 x 3,40) : 2 = 2,21 kvm.
eller ca 2 kvm fock. Totalt : 6 + 2 = 8 kvm segelyta = J8.  Detta var inget bevis, men ett viktigt
steg närmare en lösning?

I början av januari 2014 ringde Christina Andersson från Lilla Kålviks Båtbyggeri och meddelade
att vi kunde få överta båten, men vi måste flytta den snarast, då de redan var i gång med att gräva
grunder för nya båthallar på planen där båten stod.
  
Nu gällde det att handla snabbt! Vi visste redan hösten 2013 att Bohusläns Museum inte var
intresserade av att ta in en J8:a i sina samlingar, då båten var så ovanlig och okänd som båttyp
och att det var osäkert om det verkligen var en J8.

Det blev diskussion med båtbyggare Michael Bossen för att kunna fatta rätt beslut. Antingen lånar
vi en vagn och flyttar båten.  Det intressanta vore ju att renovera båten och provsegla den. Eller så
mäter vi upp båten, plockar alla delar och beslag, för att i en framtid kanske bygga en kopia.
Båtbyggare Jonny Andersson, Christinas son, sade på frågan, att han då inte skulle renovera
båten då den var i alldeles för dåligt skick.

Att bevara båten skulle då i detta läge endast vara bra för att kunna mäta upp båten för att bygga
en kopia. Men då kunde ju en uppmätning av båten räcka. Därför beslöt vi att mäta upp båten,
även utsidans form med hjälp av vrångbåge, samt spara alla beslag och andra viktiga delar för att
i en framtid kanske bygga en kopia av båten. Michael kom med en god idé! Han tyckte att vi först
skulle ta bort den fula kappen, som bevisligen var en sen påbyggnad och därmed återställa båtens
ursprungliga utseende. Sedan skulle vi fotografera båten. Vi rev kappen. Effekten blev uppenbar!
Plötsligt framträdde nu båtens vackra linjer. Det kändes som om båten återfick sin "värdighet" när
den ursprungliga formen visade sig....

J8:an utan kapp.

Akterdelen med skotbrädan. Resterna av aktertoften och kappens sarg ligger i kölsvinet.

Akterspegeln sågades av och sparades.

J8:ans babordsida 2014-01-08. Båtens alla beslag och detaljer nedmonterades och sparades.

J8:ans styrbordsida. Se den gjutna järnkölen under båten. Kölen ska sparas och hämtas senare.

Akterspegeln och skotbänken med sina beslag avsågade. Det plastade kapptaket ligger i båten.

Kommande forskning får utreda frågan : Var det en J8 vi hittade på Lilla Kålviks Varv 2013?
Handlade vi rätt eller fel när vi beslöt att skrota båten? Fem år senare 2018, ångrar jag att vi inte
kunde ta vara på båten! Kanske kunde vi ha reparerat kölregionen och åtminstone fått provsegla
båten. Men vi fick för kort tid på oss. Akterspegeln och samtliga beslag finns bevarade samt vår
uppmätning av båten, om någon i framtiden skulle vilja bygga en kopia.
  
Här nedan följer uppmätningen (skiss) av J8:an på Lilla Kålvik :
      
J8, om det nu var det, är skrotad 2013! Samtliga lösa delar samt akterspegeln finns lagrade hos
      Bengt Arne Runnerström i Uddevalla. 
www.julleregister.se.  Den gjutna järnkölen kommer att
      hämtas på Lilla Kålviks Båtbyggeri.  Vi hoppas att i en framtid kunna bygga en kopia!

www.julleregister.se