J22 nr 37J22 nr 37 "Maj" ritades av Tage Hellman och byggdes 1950 av Bröderna Karlsson & Söner
vid Svinevikens Båtvarv, Orust. 
Längd : 7,0 m. Bredd : 2,30 m. Förste ägare var LSS.  

Båten var registrerad i SXK 1956-62 som "Maj" med ägaren B.Hoonk, 1963-74 med ägaren L.Swahn
och 1969 med ägaren H.Wetzenstein. Bilden ovan fanns i familjen Per Folmers album för J22 nr 44.
De seglade vid något tillfälle (1972-76) tillsammans med J22 nr 37 "Maj" (se bilden ovan).

Ägarlängd :
1950-?             ?           LSS  Göteborg
1956-1962     "Maj"     B.Hoonk
1963-1974      ?            L.Swahn
1969?              ?            H.Wetzenstein
?
  
Var J22 nr 37 "Maj" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se