J22 nr 19 

J22 nr 19 "Hibu" ritades av Jac M.Iversen och byggdes 1941 vid C.Mobergs Varv
i Färjenäs
, Göteborg. Längd : 6,30 m. Bredd : 2,35 m. en annan uppgift säger 2,43 m. 
Direktör H.G.Sievert i Djursholm
står som ägare. 

Båten var registrerad i SXK 1957-58 som "Hibu-Chris II" med ägaren G.Lipping, 1959-60
med ägaren P.Berggren, 1964-69 som "Hibu" med ägaren J.Engström, 1977-79 som "Jessica"
med ägaren Jan Wennebring 2000-03 med ägaren Björn Bruno och 2004-05 med annan ägare.   

I ett E-brev 2013-01-11 skrev Sven-Olof Lundberg i Järfälla att J22 nr 19 ägdes av Ulf Jonsson
1961-1962. Båten fanns då i Årstavikens segelsällskap. Ulf Jonsson återsåg båten i Stockholms-
området ca 2005. Då hade den Kvarnholmen i Nacka som hemmahamn.

Torsten Andersson LSS kommenterade året då "Hibu" byggdes 1941, på följande sätt :
Märkligt att alla dessa båtbyggare fick bygga båtar mitt under brinnande krig utan att bli inkallade.
Det saknades bensin till motorbåtarna, så att då seglade Stockholms pampar till sina sommarhus
på öarna. Om detta kunde vara orsaken? 

Ägarlängd :
1941-?           "Hibu"                    H.G.Sievert  Djursholm  
1957-1958     "Hibu-Chris II"      G.Lipping
1959-1960       ?                           P.Berggren
1961-1962     "Hibu"                    Ulf Jonsson Årstavikens SS Stockholm
1964-1969     "Hibu"                    J.Engström
1977-1979     "Jessica"                 Jan Wennebring
2000-2003      ?                             Björn Bruno
2004-2005      ?                             annan ägare  Kvarnholmen Nacka
?                      ?                             ?

Var J22 nr 19 "Hibu" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se