J18 nr 88


Tre bilder, som vi lånat av Ingela Jonsson i Pixbo : J18 nr 88 "Vind II" seglar hem sommaren 1947. 

J18 nr 88 "Vind II" för fulla segel utanför St. Amundön på väg hem sommaren 1955. 

J18 nr 88 "Vind II" vid Järkholmen sommaren 1970. 

J18 nr 88 som den såg ut 2010.

J18 nr 88 stäv och akterparti.

 


                      
                       Registreringsplåten fanns kvar i båten. Den bevisade att dnna båt var J18 nr 88
                       med kappseglingsnummer 88 levererad 1/5 1945. 


J18 nr 88 "Vind II" ritades av Tage Hellman och byggdes 1945 av Bruno Olssons varv
på Köpstadsö.
 Förste ägare var Ing.Carl-E.Lindegren Bernhardsson.

Ingela och Knut Jonsson i Pixbo
kom till Båtmässan i Göteborg 2012 och berättade att Ingelas
far Nils Lindberg på Järkholmen köpte J18 nr 88 år 1946. Då var Ingela fem år gammal.

På Bokmässan i Göteborg 2015 kom Ingela Jonsson till Båtdokgruppens bokstånd och berättade
mer om J18 nr 88 : Båten hittades på ett varv på Ostkusten. Den fick hemmahamn på Järkholmen
i Göteborgs södra skärgård och låg vid boj 1946-1978. Familjen bodde på Järkholmen.

På vintern hade familjen båten hos Gustav Ekelund på Köpstadsö. En dag sa Gustav att nu tyckte
han att de skulle köpa plastbåt, för nu skulle Gustav lägga ned verksamheten vid varvet.

Nils Lindberg hade J18 nr 88 från 1946 till sin död 1963. Därefter hade systrarna Barbro Lindberg
och Ingela Jonsson båten tills den såldes 1978.

Båten köptes av ett par i Kungälv och låg då i Nordöns hamn.

Västerviks Träbåtsförening
som äger J18 nr 88 från 2010, fick båten från Varekil på Orust.
De har platsbrist, då de är uppsagda från sin lokal och behöver "rensa" lite i lagret, så en försäljning
av J18 nr 88 kan bli följden, men båten ligger kvar tills vidare i "malpåse". Denna båt ska renoveras
så fort som möjligt, säger Bo Thörnblom i ett E-brev 2010-09-18.

Bo Thörnblom skickade ett E-brev 2015-09-24 : Tyvärr fick vi skrota J18 nr 88 som vi prtatat om
tidigare. Kommunen vill inte ha någon kultur, så Träbåtsföreningen ligger nere tills vidare. Dock finns
det en J18 till som vi helrenoverat, men vi har inte koll på båtens registreringsnummer. Det var den som
var enepinnad. Båten finns nu i närheten och är snart klar. Jag har själv bytt däck, sarg, tofter, durkar
och lite till.  (Båten kan ses på www.julleregister.se  Oklassade J18, namn?)


Ägarlängd :
1945-1946       ?                Carl-E.Lindegren Bernhardsson
1946-1963     "Vind II"     Nils Lindberg  Järkholmen
1963-1978     "Vind II"     systrarna Barbro Lindberg och Ingela Jonsson  Järkholmen
1978-?             ?                 ett par i Kungälv
?                       ?                Varekil  Orust
2010-2015       ?                 Bo Thörnblom  Västerviks Träbåtsförening

J18 nr 88 "Vind II" skrotades i Västervik 2015.
 

www.julleregister.se