J18 nr 81


J18 nr 81 "Babs" med besättning.

Utflykt i J19 nr 81 "Babs" med Thomas N. i juni.

J18 nr 81 "Babs", pigg 40-åring...insegling till Djurgårdsvarvet.  1985.J19 nr 81 "Babs" med besättning... Gunnar, The skipper Susanne och Per.


J18 nr 81 "Babs" ritades av Roy Scherman och byggdes 1945 vid Bröderna Martinssons
Båtvarv i
Svineviken, Orust. Förste ägare var Viktor Wallin.

Vid Kullaviksdagen 1949-07-03, 1950-07-02 och 1951-07-08 seglades "Babs" av Lennart Wallin
(son?) i KKKK. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Enligt Anders Thölén i Göteborg kappseglade J18 nr 81 "Babs" med Lennart Wallin 1950 och fanns
med i resultatlistorna i Seglarbladet samma år. (Se resultatlistan nedan, under 18 KWM. L-JULLAR).
Båten var också registrerad i SXK 1951 med ägare Lennart Wallin.

Gunnar Nyman från Stockholm skrev ett E-brev 2023-04-22 och skickade de första bilderna
på J18 nr 81 "Babs" 2023-04-30. Gunnar skrev : Jag och min fru Susanne ägde "Babs" åren 1983-1992
dvs 9 år. Även våra barn har seglat med henne. En fantastisk båt. Min farfar hade också en J18 då jag
var barn. Numret i farfars J18-segel är okänt. (Se nedan!)

Ägaren före oss heter Carl Heideken och hade ägt den ett antal år. Carls son köpte "Babs" av oss.
Mer vet jag inte. Före Carl var en överste ägare. Han brukade segla till västkusten och ibland samma
väg hem alt. Göta Kanal. "Babs" hade vi på Djurgårdsvarvet på vintern (vilket även Carl hade).
På sommaren låg hon på Kärleksholmen i Saltsjöbaden.

Gunnar Nyman nämnde en sak till i ett E-brev 2023-05-02 : Då jag arbetade på båten en vår, kom
det förbi en man som sade sig känna igen "Babs". Båten hade tidigare legat förtöjd vid Tyresö och
ägts av just Alice Babs som bodde i närheten. - Detta kan jag inte bevisa.

Gunnar Nyman återkom med ett E-brev och två foton 2023-05-02 : På segelturer i Långedragsjullen.


Alf Nymans J18 (oklassad) seglar från norra Tjurkö (Nabben) till Stumholmen i Karlskrona.
I bakgrunden syns en torpedstation vilken revs 1970. Kortet taget 1964.

Gunnar Nymans farfar Alf Nyman, 1897-1973, var officer i Kustartilleriet. Sista befattning
inspektör för KA. Dessförinnan 10 år chef för Blekinge Kustartilleriförsvar samt innan dess
regementschef i 3 år.

Farfar hävdade och seglade efter principen att maskindrivna fartyg alltid väjer för seglare, oaktat
storleksskillnaden. Färjan "Bore" (KA-färja. Se nedan!) gick regelbundet mellan Karlskrona,
Kungsholmen och Aspö. Befälhavarna på "Bore" kände igen farfars båt och "Bore" väjde alltid,
utom en gång, då befälhavaren inte var en av de ordinarie. Vi var mycket nära ombordläggning,
någon meter innan farfar girade en aning.


Pojkarna bevakas av moster Monica. Förtöjning vid kronans brygga vid Nabben.
Farfar hade inte motor för det har inte en segelbåt. Tror det framgår av fotot att
tillläggning krävde god seglare med små marginaler.


Passagerarna har just klivit av den äldre båten "Bore" på Aspö. "Bore" inköpt 1910 och använd i 56 år.
Foto : Blm, Blekinge Museum, Karlskrona.


Ägarlängd :
1945-1951?     "Babs"     Viktor Wallin och Lennart Wallin  KKKK
1951-?             "Babs"     En överste.
?      - 1983      "Babs"     Carl Heideken
1983-1992       "Babs"     Gunnar och Susanne Nyman  Stockholm                     
1992-?             "Babs"     Carl Heidekens son
?         

Var J18 nr 81 "Babs" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se