J18 nr 80
J18 nr 80 "Bobbie" ritades av Roy Scherman och byggdes 1945 vid Bröderna Martinssons
Båtvarv i Svineviken, Orust.
 Förste ägare var Helge Pauli. Båten var registrerad i GKSS båt-
förteckning 1948 som "Bobbie" med ägaren Ivan Lindberg och 1951 som "Bobbie" med ägare
Pelle
Svensson och i SXK 1963-67 som "Flux" med ägaren S.Kjellgren.  

Jens Lomberg i Stenungsund har ett album efter sin bror, storseglaren Pelle Lomberg. Där hittade
vi 2011 ovanstående bilder. J18 nr 80 ligger längst ut t.h. på "Drömmarnas brygga" Långedrag.

Ägarlängd :
1945-              ?                 Helge Pauli
1948              "Bobbie"     Ivan Lindberg
1951              "Bobbie"     Pelle Svensson
1963-1967     "Flux"         S.Kjellgren
?                      ?                 ?

Var J18 nr 80 "Bobbie" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se