J18 nr 76


J18 nr 76 "Gilla" ritades av Tage Hellman 1944. Förste ägare var Adolf Cassel.  

Båten var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 och 1951 som "Gilla" med ägare Gunilla Cassel. 

Det kom ett brev 2004-03-02 till Torsten Andersson LSS från båtens ägare Jacques Boisset
i Saintes
, France. Men han har inte hörts av sedan dess. (Brev till honom returneras).

Elva år senare... 2015-03-30 kom ett E-brev från Klas Stelleman boende i Frankrike!
Han skrev : Hej, jag kom in på Julleregistret och har lite information om J18 nr 76 som min far
Jan Stelleman köpte i augusti 1962 av Tore Braun för 6500 kr. På kvittot/köpehandlingen
står det att de två förra ägarna var Adolf Cassel och Rolf Reimers. När vi hade J18 nr 76
hette den "Elena" och hade hemmahamn i Järna, söder om Södertälje.

När min bror och jag blev större och båten för liten för långsegling, sålde min far den i oktober 1967
till Per-Arne Svernvik boende i Göteborgsområdet. Båten blev dellikvid när far köpte en havs-
kryssare, en Boström 28 i mahogny byggd på Orust.

Jag ser att J18 nr 76 har tagit vägen till Frankrike där jag också bor. Ska försöka spana efter denne
Jaque Boisset som troligen har båten i dag.

Det ser vi fram emot, liksom att få se bilder på båten och livet kring den.

Ägarlängd :
1944-1951     "Gilla"       Adolf Cassel och Gunilla Cassel  Göteborg
1951-?             ?              Rolf Reimers
?      -1962       ?              Tore Braun
1962-1967     "Elena"     Jan Stelleman  Järna  och Klas Stelleman  Frankrike
1967-?             ?              Per-Arne Svernvik  Göteborgsområdet
2004                ?              Jacques Boisset  Saintes  Frankrike
?                      ?               ? 

Kanske finns J18 nr 76 "Gilla" i Frankrike?
 

www.julleregister.se