J18 nr 71J18 nr 71 "Sjöfröken" byggdes 1944 vid Carl H.Mobergs Varv i Färjenäs, Göteborg. 
Längd : 6,10 m. Bredd : 2,44 m. Båten förste ägare var Direktör Tarras.  

Erik Arbrink i Oskarshamn
köpte båten 1970. Erik säger att båten en gång ägts av en slakteri-
direktör i Stockholm
. Båten hade kapp, men Erik byggde ruff i gammal stil med Abashträ i taket.
Erik hade galon på rufftak och däck. Båten har fått rostfria kölbultar. Den gamla riggen är kvar med
vantskruv och rullrev. Erik hade båten i Kolberga, Oskarshamn och seglade utmed kusten och
Öland. Erik sålde båten till de nuvarande ägarna Ingrid och Michael Hanke i Kristdala. 

Ägarlängd :
1944-?         ?                    Tarras  Stockholm?
?                  ?                     ?
1970-         "Sjöfröken"     Erik Arbrink  Oskarshamn
?-               "Sjöfröken"     Ingrid och Michael Hanke  Kristdala

J18 nr 71 "Sjöfröken" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se