J18 nr 6


J18 nr 6 byggdes 1934? av Bröderna Arvid och Gustaf Karlsson i Svineviken, Orust. 
Förste ägare var Yngve Berger i Göteborg. "Han var världsberömd i hela Göteborg", var
Torsten Anderssons LSS kommentar om förste ägaren.

Var J18 nr 6 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se