J18 nr 22


J18 nr 22 "Turi" byggdes 1938 av Bröderna Arvid och Gustaf Karlsson i Svineviken, Orust. 
Längd : 6,0 m. Bredd : 2,35 m. Förste ägare var Torsten Linhage. Vid SS.Frams Jubileumskappseg-
ling de 22-24 juni 1946 deltog, som synes ovan, J18 nr 22 under namnet "Turi" med Filip Anås i LSS
som ägare eller rorsman.

Båten var senare registrerad i SXK 1971-72 som "Våran Båt" med ägaren M. Edblom och 1973-77
med ägaren Tommy Rengman. 

Ägarlängd :
1938?-?           ?                      Torsten Linhage
1946              "Turi"                Filip Anås  Göteborg
1971-1972     "Våran Båt"     M.Edblom
1973-1977     "Våran Båt"     Tommy Rengman
?                      ?                      ?

Var J18 nr 22 "Turi" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se