J18 nr 14J18 nr 14 "Jippo" byggdes 1935 av Bröderna Arvid och Gustaf Karlsson i Svineviken, Orust. 
J18 nr 14 var utlottningsbåt på Särö Båtklubb 1935. Båten vanns av Erik Waller i Göteborg och
Styrsö.
Han blev båtens förste ägare. Båtens värde uppgavs vara 1500 kr. Erik Waller kom från en
känd redarsläkt som hade Rederi AB Concordia i Göteborg, enligt Torsten Andersson LSS.

J18 nr 14 klassades troligen 27/7 1939 enligt LSS handskrivna register för Långedragsjullarna.
Se ovanstående text om Särö Båtklubbs utlottare.

"Jippo" var registrerad i SXK 1948-51 med ägaren Kurt Furster.

Anders Wiss (www.stjärnbåten.se) skickade ett E-brev 2016-01-11 : J18 nr 14 byggdes på
Arendals varv i Göteborg 1938, enligt SXK:s matrikel 1949.  Längd 5,97 m  Bredd : 2,30 m 
Djup : 0,80 m.  Ägare då 1949 var Kurt Furster, Lasarettsläkare i Smedjebacken.

Detta sista stämmer med det ovan skrivna. Båtens mått kan stämma. Men att båten skulle vara
byggd i Arendal 1938 är sannolikt fel. Troligen handlar det om året då båten klassades, där det
finns osäkra uppgifter om årtalet 1938 eller 1939.

Ägarlängd :
1935-?             ?             Erik Waller  Göteborg Styrsö
1948-1951     "Jippo"     Kurt Furster  Smedjebacken
1951-?             ?             ?

Var J18 nr 14 "Jippo" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se