J14 nr 75         

 Båten sedd uppifrån masten

Kojplatserna i J14 nr 75 "Maja"

 
                         


 


J14 nr 75 "Maja"
 

J14 nr 75 "Maja" ritades av Tage Hellman och byggdes 1952 av John Johanssons Båtbyggeri 
i Karlsborg.
 Båten är 5,50 m lång och 2.10 m bred. Förste ägare var Henry Ohrlin i Karlsborg.

"Maja" var registrerad som "Pepita" i SXK 1957-1967 med ägaren A.Hård. Båten har under de senaste
20 åren seglat i farvattnen kring Värmdön i Stockholms skärgård. Urban Brytting hade båten i fyra år.
Ann Fagreus Wallbom
köpte båten av Urban och hade "Maja" i fem år. Johan Virhammar i sin tur
köpte båten av Ann och sålde båten 2008 till nuvarande ägaren Håkan Östling i Täby.

Båten har funnits på Värmdön de senaste 20 åren och seglats flitigt varje sommar.

J14 nr 75 "Maja" bortskänkes till rätt köpare, skrev Håkan ÖstlingBlocket 2017-11-05.
"Maja" har legat på land i tre säsonger och behöver en ny ägare som kan ta vid och vill segla trä-julle.

Håkan Östling lär ha skänkt sin J14 nr 75 "Maja" till en Båtförening i Uppsala under hösten 2017.
Vi hoppas få detta bekräftat.

Ett tips till dig som ska sälja din segelbåt : Seglet på bilden ovan, med nummer S-239,
kommer från någon annan båt. I seglet ska det stå  J14  75.  Antag att nästa ägare inte
ändrar numret i seglet. Då har vi snart en avregistrerad båt, som ingen vet något om.
En klassad båt, ska ha rätt segelnummer och gärna ha registreringsplåten kvar ombord. 
 
Ägarlängd : 
1952-?            ?               Henry Ohrlin  Karlsborg
1957-1967     "Pepita"     A.Hård
?      -4 år       "Maja"       Urban Brytting
?      -5 år       "Maja"       Ann Fagreus Wallbom
?      -2008     "Maja"       Johan Virhammar
2008-2017     "Maja"       Håkan Östling  Täby
2017-             "Maja"       Båtförening i Uppsala

J14 nr 75 "Maja" är registrerad som seglande i dag.  


                                            

www.julleregister.se