J14 nr 75         

 Båten sedd uppifrån masten

Kojplatserna i J14 nr 75 "Maja"

 
                         


 


J14 nr 75 "Maja" är till salu på Blocket! 

J14 nr 75 "Maja" ritades av Tage Hellman och byggdes 1952 av John Johanssons Båtbyggeri 
i Karlsborg.
 Båten är 5,50 m lång och 2.10 m bred. Förste ägare var Henry Ohrlin i Karlsborg.

"Maja" var registrerad som "Pepita" i SXK 1957-1967 med ägaren A.Hård. Båten har under de senaste
20 åren seglat i farvattnen kring Värmdön i Stockholms skärgård. Urban Brytting hade båten i fyra år.
Ann Fagreus Wallbom
köpte båten av Urban och hade "Maja" i fem år. Johan Virhammar i sin tur
köpte båten av Ann och sålde båten 2008 till nuvarande ägaren Håkan Östling i Täby.

Båten har funnits på Värmdön de senaste 20 åren och seglats flitigt varje sommar.

Ägarlängd : 
1952-?            ?               Henry Ohrlin  Karlsborg
1957-1967     "Pepita"     A.Hård
?      -4 år       "Maja"       Urban Brytting
?      -5 år       "Maja"       Ann Fagreus Wallbom
?      -2008     "Maja"       Johan Virhammar
2008-             "Maja"       Håkan Östling  Täby

J14 nr 75 "Maja" är registrerad som seglande i dag.  Båten är till salu juni 2013! 

Ett tips till dig som ska sälja din segelbåt :
Seglet på bilden ovan, med nummer S-239,
kommer från någon annan båt. I seglet ska det stå  J14  75.  Antag att nästa ägare inte
ändrar numret i seglet. Då har vi snart en avregistrerad båt, som ingen vet något om.
En klassad båt, med rätt segelnummer och gärna med registreringsplåten kvar ombord,
betingar ett högre pris! 
Lycka till www.julleregister.se
                                            

www.julleregister.se