J14 nr 74


J14 nr 74 ritades av Tage Hellman och byggdes 1952 av Oscar Arvidsson
i Kungsviken
Orust. Den sista av Oscar Arvidssons byggda J14 år 1952.
Förste ägare till båten var Doktor Stefan Brändstedt í Stockholm i mitten av 1950-talet.

Var J14 nr 74 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se