J14 nr 65J14 nr 65 byggdes 1951 av Bröderna Karlssons Båtvarv i Söbben, Orust.   
Förste ägare var Ulla Timmig? 

I ett E-brev 2012-02-06 skrev Lars Elmberg att han ägde J14 nr 65 mellan åren 1969-1974.
Båten fanns på Valön när vi köpte henne i Fjällbacka 1969. (Se bilden!) Båten såldes 1974
till bröderna Ragnar och Martin Ericsson för 7000 kr.

Ägarlängd :
1951-?            ?     Ulla Timming?
?                     ?     någon i Fjällbacka  Valön
1969-1974      ?     Lars Elmberg
1974-?            ?     Ragnar och Martin Ericsson
?                     ?      ?

Var J14 nr 65 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se