J14 nr 63


J14 nr 63 "Marina" byggdes 1950 vid Bröderna Knut och Nils Jacobssons Båtbyggeri
i Munkeby Dragsmark
. Varbergs Båtsällskap köpte J14-båtar som utlottningsbåtar under
4-5 år runt 1950. J14 nr 63 vanns av Jönsson, en helt oerfaren seglare som behöll båten och
seglade den i 7-8 år.

Båten köptes sedan av Valter Krok i Varberg. Valter hade båten länge.
(Uppgift : Jonny Svensson i Hamburgsund 2012-02-04. Jonny växte upp i Varberg).
 
På Båtmässan i Göteborg 2012 kom Leif Åkesson och berättade att han ägt båten i Varberg.

Lars Nygren skickade ett E-brev 2016-06-13 : Valter Krooks båt J14 nr 63 hette "Marina" och
som Valter Krook vann på Lotteri. (Köpte eller vann Valter Krook båten? Den lottades väl inte
ut två gånger? Verkar osannolikt!)
Före J14 nr 63 ägde Valter Krook en J10, okänt nummer.

När Valter dog 1988 behöll barnen båten till 1989, då P-E.Grönvall i Varberg köpte båten och någon
farbror till Valter Krook tog över och åter till sonen Pontus Grönvall i Varberg, för att kanske renovera
hos någon kvinnlig J14-vurmare. Vad som sedan hänt får informeras av Pontus Grönvall....

Ägarlängd :
1950                    -                 Varbers Båtsällskap utlottningsbåt
1950-1958?        ?                  vinnare : Jönsson  Varberg
ca1958-1988     "Marina"      Valter Krook  Varberg
1988-1989        "Marina"       Valter Krooks barn  Varberg
1989-                "Marina"       P-E Grönvall  Varberg
?                          ?                  Pontus Grönvall  Varberg
?                          ?                  Leif Åkesson  Varberg

Var J14 nr 63 "Marina" finns i dag vet vi inte!
 

www.julleregister.se