J14 nr 54


J14 nr 54 "Måsen" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1949,  men vi vet inte var. 
Förste ägare var Källarmästare Thure och Ulf Larsson i Gävle. Nuvarande ägare Sören Thorlin,
Lidingö
, Stockholm. Han säger att föregående ägare bor i Norrköping, som i sin tur köpte båten av
en person på Östkusten, som hade tio träbåtar i sin ägo. På 1980-90-talet hette båten "Maja II Äventyret".

J14 nr 54 "Måsen" finns kanske på Lidingö?
 

www.julleregister.se