J14 nr 48


J14 nr 48 då båten var till salu 2007.

J14 nr 48 klar för sjösättning, när Rolf Hallbergs ägde båten i Sölvesborg 2005-2007.

Sittbrunnen är ett vackert arbete av Rolf Hallberg i Sölvesborg 2005-2007.

J14 nr 48 "Helga" under familjen Dyrssen Bergs vita pressenning som släpper in fint arbetsljus."Helga" sjösätts 2010. Nu med blå bottenfärg.

J14 nr 48 "Helga" när hon trivs som bäst!  Foto : 2010-07-03.

J14 nr 48 "Helga" ritades av Tage Hellman i april 1948 och byggdes 1949 på Westins varv
i Mönsterås
, liksom J14 nr 49. Förste ägare var Helgasjöns SS enligt det handskrivna registret i LSS.

Kim Dyrssen Berg i Strängnäs skrev ett E-brev 2012-10-21 där hon berättade om sin forskning på
båten : Enligt Lars Siljebratt i Lund var båten byggd vid Limhamns Båtbyggeri och beställdes av de
första ägarna som skulle ha varit två systrar. Systrarna sålde båten ca 1986 till en kranförare på Jöns-
sons Åkeri
. Han seglade inte båten, utan den fick ligga ett par år på land.

Anders Siljebratt i Lund köpte sedan båten av kranföraren ca 1987 och hade den i 18 år. Han seglade
inte heller mycket med båten utan sålde den ca 2005 till Rolf Hallberg i Sölvesborg, som hade båten
2005-2007. Rolf Hallberg gjorde en del förbättringar i båten. Han bytte fotlister, durkar och tofter samt
lät sy upp ett nytt storsegel i Gdansk, men missade att beställa numret i seglet.

Rolf Hallberg mindes mycket väl att segelnumret var 48, men någon lapsus gjorde att han glömde sy
in numret i storseglet. Någon registreringsplåt fanns inte i båten på Rolfs tid. Inte heller Rolf Hallberg
seglade mycket, om ens något.
 
Rolf Hallberg sålde båten 2007 till Anders Brandstedt i Stockholm, som hade båten på Justerö
i tre år och sålde den sedan vidare 2010 till nuvarande ägaren Kim Dyrssen Berg i Strängnäs.
 
Båten hade tydligen inget namn, men 2010 döptes hon till "Helga", då det var till Helgasjön båten
först kom, enligt det gamla handskrivna Julleregistret. Nuvarande hemmahamn är Sävsundet mellan
Trosa
och Nyköping.
  
I ett nytt E-brev 2012-11-27 skrev Kim Dyrssen Berg : Vi får väl utgå från att det är J14 nr 48.
Däremot förstår jag inte hur man kan få ihop de två versionerna. Siljebratt som sade sig ha båtens historia
klar för sig med flera ägare bakåt i tiden (Limhamn). -  Han sålde båten till Hallberg, som sade sig mycket
väl minnas att segelnumret var 48. Byggdes båten i Mönsterås och levererades till Limhamn? Men då faller
Helgasjöns SS bort! Vad har hänt på vägen? Jag fortsätter nog att få tag i Claes Rampeltin på varvet i
Mönsterås, så får vi se om vi kan komma sanningen närmare.

Så kom ett E-brev 2014-07-22 där Kim Dyrssen Berg skrev : Sen sist jag skrev har jag fått tag i
Claes Rampeltin i Mönsterås. Han hade inget register över byggda båtar och inget eget minne från tiden
då "Helga" byggdes. Han trodde inte att det funnits något varv i Limhamn som byggt Långedragsjullar.

www.julleregister.se finns ingen notering om något varv i Limhamn, men däremot fanns det
två varv i Landskrona : Johan Lindströms Båtvarv i Borstahusen och Gustafsson och Andersson
samt Råå Båtvarv söder om Helsingborg . Dessa varv byggde endast J10. Inga J14 eller större Långedragsjullar, så långt vi känner till.

Kim Dyrssen Berg skrev vidare i samma E-brev : Via Kronobergsarkivet i Växjö har jag funnit att
Helgasjöns SS
beställde en J14, till 1948-1949 års utlottningsbåt hos K.Westins Varv i Mönsterås.
Något nummer på båten angavs inte, så det går fortfarande inte att säkert belägga, att min båt är just den.
Båten vanns av en man från Eslöv. Där upphör mitt spår.

Kim Dyrssen Berg skickade ytterligare ett E-brev 2016-04-25 : Nu skriver jag för att berätta att jag
sålt J14 "Helga". Båtens förflutna får förbli olöst, men jag är benägen att hålla mej till versionen att hon är
Helgasjöns SS lottbåt 1949. Att "Helga" aldrig seglade i Helgasjön tror jag vi kan utgå ifrån. Jag fick upp-
giften i telefon från Segelsällskapets sekreterare, som mindes både beställningen och lottbåten, vem som
vann och att båten aldrig sjösattes utan försvann till Eslöv, till Segelsällskapets stora besvikelse, eftersom
man hoppats att lottbåten skulle bidra till att introducera båttypen i Helgasjön.

Den nye ägaren till J14 nr 48 "Helga" är Urban Kardvik i Bromma.

Kim Dyrssen Berg i Strängnäs gjorde helt rätt, när hon försökte räta ut frågetecken kring
båtens historia genom att forska själv!  Det är så www.julleregister.se ska fungera!  

Summering : Med stor sannolikhet byggdes båten av Westins Varv i Mönsterås 1949 och
fick segelnummer 48. Det har inte hänt att det handskrivna Julleregistret från 1930-talet, som www.julleregister.se bygger på, haft fel på dessa punkter. Det är dessutom mycket troligt att
båten var lottbåt för Helgasjöns SS 1949. Båten vanns av en man från Eslöv, som tydligen tog
den med sig. Vanligt är ju annars att en vinnare säljer båten på plats, om hen inte har möjlighet
att ha båten eller segla den.

Kan dessa båda historier rent av vara sanna, utom att båten byggdes i Limhamn och att de båda
systrarna var båtens första ägare? Man ska inte avfärda människors berättelser och minnen, men
det kan ha varit en annan båt som kanske inte var klassad, som berättaren mindes?

Skåne var ju i alla fall den gemensamma platsen för båda historierna. Båten hamnade i Skåne.
Det är inte långt från Eslöv till Lund eller ens till Limhamn. Var är det möjligt för en lotteri-
vinnare från Eslöv att ha båten? Inte i Eslöv utan troligare vid kusten.  Urban Kardvik får
fortsätta forskningen på sin nya båt....

Vi gratulerar Urban till ägarskapet av J14 nr 48 "Helga", en av Sveriges vackraste J14-båtar!

Ägarlängd :
1949                     ?              Helgasjöns SS
1949-?                  ?              man från Eslöv      
?      -ca1986         ?              två systrar i Skåne
ca1986-ca1987     ?              Kranföraren på Jönssons Åkeri
ca1987-2005        ?               Lars Siljebratt  Lund
2005-2007            ?              Rolf Hallberg  Sölvesborg
2007-2010            ?              Anders Brandstedt  Stockholm
2010-2016          "Helga"     Kim Dyrssen Berg  Strängnäs
2016-                  "Helga"     Urban Kardvik  Bromma

J14 nr 48 "Helga" är registrerad som seglande i dag.  
 

www.julleregister.se