J14 nr 47


J14 nr 47 ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1948 vid Varberg Båtvarv. 
Varbergs Båtsällskap
köpte J14-båtar som utlottningsbåtar under 4-5 år runt 1950.
Vinnare och ägare är okända, men båten fanns under många år i Varberg.

Var J14 nr 47 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se