J14  nr 45


J14 nr 45 "Mia". Bilden kommer från Claes Rampeltins Båtvarv (f.d.Westins) i Mönsterås.

J14 nr 45 "Mia" ritades av Tage Hellman och byggdes 1948 vid Karl Westins Båtvarv
i Mönsterås.
Förste ägare var A.Malmström i Kalmar. 

Det kom ett E-brev 2016-02-29 från Sune Kellgren i Åmål : Båten köpte jag av en person vid
namn Eje.....i Karlstad, jag tror det var1995. Ska leta efter dokumenten som jag tror jag har, och
även kvittot från Eje. Arbetet går inte med raketfart precis, men nu känner man sig tvingad att åter-
uppta det nu när du lagt ut bilder.

Stänger ned Optikaffären till hösten, så då kanske det blir mer tid nästa vår. Skickar några bilder till
och så har jag någonstans en inskannad bild när båten låg i vattnet i Karlstad. Provseglingen där var
ju enda gången jag haft seglen uppe. Det finns både bomull- och dacronsegel.
Båten finns på Nordverk i Åmål och är under renovering. (Se bilderna nedan!)

Ägarlängd :
1948-                ?            A.Malmström  Kalmar
?      -1995       "Mia"     Eje.... Karlstad
1995-               "Mia"     Sune Källgren  Åmål

J14 nr 45 "Mia" finns i Åmål.


J14 nr 45 "Mia" under renovering i Åmål.

Vagnsbultar till röstjärnen.

Sittbrunnssargen och kapptaket borttagna för renoveringen.  

Förpiken med vitmålade kojer.

Förstäven

Babords bord

www.julleregister.se