J14 nr 37


Sjösättning av J14 nr 37 "Mysing".

J14 nr 37 "Mysing" i hemmahamnen på Amundön 1971.


Kenneth Kjellberg lastar segelsäckar.  Amundön.

J14 nr 37 "Mysing" vid Tornö/Kungsö i södra skärgården 1972.


Micael och Jens skrubbar däck.  Tornö 1972.

För styrbords halsar 1972.

J14 nr 37 "Mysing" på land i Breviks hamn 1975.


J14 nr 37 "Mysing" 1975.

J14 nr 37 "Mysing" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1946 av Bröderna Karlsson
& Söner? i Svineviken
, Orust. Förste ägare var Erland Olsson.

Micael Weiberg
kom till Båtmässan i Göteborg 2017-02-03 och berättade att J14 nr 37 "Mysing"
ägdes 1971-1974 av familjen Weiberg med hemmahamn första året på Kindes Varv på Amundön,
resterande år i den lilla privata hamnen på Brevik, Näset i Västra Frölunda, där även båtägaren
Ebbe Lind bodde med sin J14 nr 3? en av de första i leverans.

J14 nr 37 var registrerad i SXK 1974-76 med ägaren Don Weiberg, 1977-78 med ägaren Gunnar
Silvermo
, 1979-82 med Raoul Rinaldo och 1983-86 som "Daphne" med ägaren Lars Samuelsson.

Don Weiberg
skickade ett E-brev 2017-02-22 :  Kenneth Kjellberg köpte J14 nr 37 år 1966 och
då låg båten på land i Amundön. Kenneths första sjösättning var den 6 maj 1967. Då var namnet på
båten "Delfin". Kenneth bodde i Göteborg vid denna tid.

Vår första sjösättning, Micael och jag Don Weiberg, var den 1 maj 1971 på Amundön. Ett år hade vi
den på Kindes varv på Amundön. Resterande år till 1976 i den lilla privata hamnen på Brevik, Näset,
Västra Frölunda
, där även båtägaren Ebbe Lind bodde, med sin J14 som var en bland de första i leve-
rans. Jag har träffat Ebbe Lind, som nu tyvärr är bortgången.  -  Vi hade stor glädje med båten den tid vi
ägde den.

Det är korrekt att Gunnar Silvermo köpte vår "Mysing". Han bor i Göteborg.

Don Weiberg i Herrljunga bidrog 2017-02-27 med ovanstrående 11 bilder från åren 1971-1975.

Ägarlängd :
1946-?             ?                  Erland Olsson
1966-1971     "Delfin"        Kenneth Kjellberg  Göteborg
1971-1976     "Mysing"      Micael Weiberg  och Don Weiberg  Göteborg    
1977-1978     "Mysing"      Gunnar Silvermo Göteborg
1979-1982     "Mysing"      Raoul Rinaldo
1983-1986     "Daphne"      Lars Samuelsson
?                      ?                  ?

Var J14 nr 37 "Mysing" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se