J14 nr 117

J14 nr 117 under segel 1989.

J14 nr 117 "J14" ritades av Tage Hellman och byggdes 1964 av Karl Johansson, Stenungsunds Båtvarv. Båten byggdes i mahogny (Honduras?) med skotbänk och rundad sittbrunnssarg, viket känne-
tecknar en J14 ritad av Tage Hellman. På baksidan av skotbänken finns en rektangulär rostfri skylt
70x40 mm. med följande text på ena sidan : MARINEX, Göran Andersson, Marstrand, Sweden-----
båtbyggeri, masttillverkning och båtförsäljning. På andra sidan en logga med en segelbåt, riggad
som en Finnjolle, med en likadan båt i seglet.
 
Göran Andersson
var ombud för Stockholms SS som beställde båten som utlottningsbåt.
Nuvarande ägaren Jan Mårtensson i Lyckeby berättade 2010 att båten såldes från Stockholm
troligen 1964 -1965 och kom till aspirantskolan vid Blekinge Sjövärnskår på Rollsö någon
gång på 1970-talet, möjligen från någon annan Sjövärnsskola. Det fanns åtta Sjövärnsskolor vid
tillfället runt Sveriges kuster.

Sjövärnskåren hade röda segel med kårens emblem. Jan köpte J14 nr 117 av Marinen 1987,
närmare bestämt på aspirantskolan på Rollsö i Karlskrona skärgård. Sjövärnskåren avvecklade
alla sina Långedragsjullar på Rollsö. Vid försäljningen lär inga anbud ha inkommit. Två av båtarna
tycks ha förstörts av väder och vind, en tredje såldes och seglades av den nye ägaren till Stockholm.
Vilka nummer båtarna hade i seglen är inte känt.
 
Det fanns fyra J14 och en J17 (plast), vid den tragiska olyckan i Kalmarsund 1983. En eskader-
segling i hårt väder vid Spårösund utanför Västervik med destination Byxelkrok på Öland, slutade
olyckligt. J17 gick till botten och samtliga ombordvarande, fyra Sjövärnsaspiranter i 16-årsåldern
omkom.
 
Som synes har Jan förlängt rorkulten och flyttat storseglets skotpunkt föröver som alternativ
till den tvärgående skotbänken akterut. Jan disponerar därigenom hela sittbrunnen vid ensamsegling.
Båten renskrapades 1991-1992 och resultatet talar för sig själv. (Se bilderna ovan). 

J14 nr 117 hade inget officiellt namn, hon kallas bara "J14". En mycket vackert båt, som dessvärre
ligger på land med skadad däcksduk på ett annars intakt däck i marinplywood.

Anna Carlemalm skrev ett E-brev 2023-05-13 : Vår far Jan Mårtensson är ägare av en J14,
närmare bestämt nr 117. Han gick bort i Julas och ingen av oss har intresse eller kunskap att ha kvar
båten. "J14" har stått på land de senaste 10 åren och är i stort behov av renovering. Far totalrenovera-
de båten när han köpte den av Sjövärnskåren 1987 (se bilderna) men nu krävs det en ny helrenovering.

www.julleregister.se föreslår att J14 nr 117 om möjligt säljs för en symbolisk summa på Blocket.


Ägarlängd :
1964                   -           Göran Andersson Marinex  Marstrand
ca1964              "J14"     någon Sjövärnsskola?
ca1970-1987     "J14"     Aspirantskolan vid Blekinge Sjövärnskår  Rollö
1987-2023        "J14"     Jan Mårtensson  Lyckeby

J14 nr 117 "J14" kommer att säljas under 2023.
 

www.julleregister.se