J10 nr 559


J10 nr 559 byggdes 1964 av Mårten Olsson, Lunna, Stillingsön, Orust. 
Förste ägare var Rune Medin i Göteborg. Sonen Lennart Medin skriver i ett E-brev
att J10 nr 559 köptes till honom av pappa Rune. Båten såldes 1970 till Romelanda.
Arne Holmström
ägde båten, innan den siste ägaren Schröder lämnade den i Fiskebäck,
Göteborg
. Den skulle till Bohusläns Museum i början av 2000-talet, men det blev aldrig av.
Båten stod länge utan täckning på Ängholmen.

Ägarlängd :
1964-1970       ?      Rune och Lennart Medin  Göteborg
1970-?             ?      Romelanda
?                      ?      Arne Holmström
?                      ?      Schröder  Fiskebäck  Göteborg
?      -2011?     ?     Ängholmen       

J10 nr 559 är upphuggen.

 

www.julleregister.se