J10 nr 512J10 nr 512 byggdes 1961 av Sven A.Nilsson i Oskarshamn. Förste ägare var G.Skoglund
i Västra Frölunda
. Båten byggdes i mahogny på ekspant. Längd av : 5,1 m. Bredd : 1,7 m.
Djupgående : 0,9 m. Vikt : 600 kg.

Båtens nuvarande ägare Thorsten Nilsson i Linköping köpte båten av Gunnar Molid i Linköping.
En skicklig seglare som haft båten i Sankta Annas skärgård.

Båten lades ut på Blocket 2016-03-04 av Thorsten Nilsson i Linköping. Båten har registreringsplåten
kvar ombord, vilket är ovanligt. Där står registreringsnumret 612 och segelnumret 512. I annonsen stod
S-612 då detta nummer finns i ett av segelställen. Thorsten ska ta bort det felaktiga segelnumret S-612
och ersätta det med J10 nr 512.

Ägarlängd :
1961-?        ?          G.Skoglund  Västra Frölunda
?                 ?           Gunnar Molid  Linköping St.Anna
?                 ?           Thorsten Nilsson  Linköping

J10 nr 512 finns i Linköping... och är till salu!


Här nedan några närbilder på J10 nr 512 :


Kappen

Akterspegeln

Båtens insida under kappen med registreringskylten på plats!

Längst fram i förpiken

Kapptaket med registreringsplåten.    Nedan : detalj av borden.

www.julleregister.se