J10 nr 512


J10 nr 512. Bilden som hon lades ut till försäljning av Thorsten Nilsson i Linköping 2016.

Här 6 närbilder på J10 nr 512 : Kappen.   Foto : Thorsten Nilsson

Akterspegeln.

Båtens insida under kappen med registreringskylten på plats!

Längst fram i förpiken.

Kapptaket med registreringsplåten.    

Detalj av borden.

Peter Jonsson i Västervik tog över båten 2016. Han slipade däcket och kapptaket...

Båten stod i ett Peters monterbara båthus med elljus under arbetets gång.

Båthuset nedmonterat t.h.  Båten nu i möbelskick med vitt däck och kapptak.

J10 nr 512 sjösatt i juni 2017.

J10 nr 512 riggad och klar för första segelturen på ca 25 år!

J10 nr 512 byggdes 1961 av Sven A.Nilsson i Oskarshamn. Förste ägare var G.Skoglund
i Västra Frölunda
. Båten byggdes i mahogny på ekspant. Längd av : 5,1 m. Bredd : 1,7 m.
Djupgående : 0,9 m. Vikt : 600 kg.

Gunnar Molid i Linköping var en skicklig seglare som haft båten i Sankta Annas skärgård.
Thorsten Nilsson i Linköping
köpte båten av Gunnar Molid.

Båten lades ut på Blocket 2016-03-04 av Thorsten Nilsson i Linköping. Båten har registreringsplåten
kvar ombord, vilket är ovanligt. Där står registreringsnumret 612 och segelnumret 512. I annonsen stod
S-612 då detta nummer finns i ett av segelställen. Thorsten ska ta bort det felaktiga segelnumret S-612
och ersätta det med J10 nr 512.

Peter Jonsson i Västervik skrev ett E-brev 2017-09-17 : Skickar några bilder på båten som jag köpte
av Thorsten Nilsson i Linköping i april 2016. Efter en ordentlig uppfräschning sjösatte jag i juni 2017.
Efter cirka 25 år på land nu seglad i sommar.

Ägarlängd :
1961-?        ?          G.Skoglund  Västra Frölunda
?                  ?         Gunnar Molid  Linköping St.Anna
?-2016        ?          Thorsten Nilsson  Linköping
2016-          ?          Peter Jonsson  Västervik

J10 nr 512 finns i Västervik och är registrerad som seglande.


J10 nr 512 med vitt däck bredvid J10 nr 514 i Västervik 2021.      Foto : Leif Sager


www.julleregister.se