J10 nr 498


J10 nr 498 byggdes 1961 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust. (Se J10 nr 482 om Mats Seldén.)        

Var J10 nr 498 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se