J10 nr 485


J10 nr 485 byggdes 1960 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust. (Se J10 nr 482 om Mats Seldén.) 
Förste ägare var Professor Erling Reinius i Billdal.

Var J10 nr 485 finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se