J10 nr 483


Sjöhistoriska museet i Stockholm skickade till www.julleregister.se 2014 en serie bilder på en av museets Långedragsjullar, en J10.  Museet avsåg att sälja eller skänka båten till någon som var beredd att sköta och
segla den. J10:an saknade registreringsplåt och segelnumret var okänt. Bilderna och bildtexterna beskrev
båtens skador. Bilden ovan :  Trolig rötskada under sudband. Babord.


Spricka i nitrad akter om dyveka. Styrbord.

Sudband m.m. Styrbord.

Skada babord sudband.

Spricka lackskada sarg. Styrbord.

Spricka lackskada sarg. Babord.

Lackskada sarg insida. Styrbord.
                                              
                                                    Första bilden på J10 nr 483 "Julia" på Gotland.

Och så 2016-05-10 inkom denna bild : "Frihetens dag för en museibåt!"  I ensamt majestät tronar
J10 nr 483 i Ljugarns hamn på Gotland. Bilden inskickad 2016-05-10 av Robert von Krusenstierna
i Ljugarn
, Gotland.

 
J10 nr 483 "Julia" byggdes 1960 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust.  
Förste ägare var Ingenjör Åke Johansson i Bromma. (Se J10 nr 482 angående Mats Seldén.)

Det fanns en J10 fram till 2015 i båtsamlingen på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Någon registreringsplåt fanns inte ombord och segelnumret var okänt. Båten var möjligen skänkt till
museet av någon tidigare ägare? Museet bestämde 2014 att båten skulle säljas eller skänkas till en
person som var beredd att restaurera, sköta och segla båten.

Kommentar från www.julleregister.se : Att museerna avyttrar föremål ur sina samlingar
kan ju vara diskutabelt. Skälen kan möjligen vara platsbrist eller för att vissa föremål kanske
aldrig kommer att visas? I detta fall en enstaka J10 Långedragsjulle från västkusten.
Sjöhistoriska museet i Stockholm har ytterligare en Långedragsjulle J18 nr 66 "Nausikka".
Ska den också doneras bort? Nu blev det ju ändå ett lyckligt slut i hanteringen av J10 nr 483.

Det naturliga vore att de olika Maritima museerna i Sverige specialiserar sig på var sin respektive
landsdels båtar : Sjöhistoriska museet i Stockholm visar ostkustens och norra Sveriges båtkultur, Marinmuseum i Karlskrona visar sydkustens båtkultur, medan Maritima museet eller Sjöfarts-
museet i Göteborg
, alternativt Bohusläns museum i Uddevalla visar västkustens båtkultur.

Så är inte fallet i dag! Platsbrist och dyra hyror har tvingat Sjöhistoriska museet i Stockholm
att frakta många av båtarna ur Båthall 2 nära Vasamuseet till Karlskrona där båtarna inte
kan visas för allmänheten.

Vi får se vad det blir av Veteranbåtsföreningens museum i Västerås, när de får nya lokaler?

Det finns fantastiska samlingar i landet! Anders Vaerneus motorbåtar i Rimforsa t.ex. men
de visas inte för allmänheten.

Det finns båtsamlingar på olika små lokala museer t.ex. Onsala Båt och Sjöfartsmuseum,
som visas för allmänheten. Samlingarna inte stora och har mycket att önska vad gäller
skötseln.

Sjöhistoriska museet i Stockholm har tydligen inte råd att bygga ett Fritidsbåtsmuseum.

Göteborgs museer är inte intresserade(!) Vare sig av fritidsbåtar eller för den delen av
Ostindiefararen "Göteborg II" eller att köpa tillbaka den vackra passagerarbåten
"Kungsholm" när det var aktuellt.

Bohusläns Museum i Uddevalla har en liten överfull båthall, där de visar några av
västkustens fritidsbåtar, men där ingenting händer av utställningar kring båtarna.
Hoppet finns i Färgelanda! Där finns en maskinhall med Sveriges finaste samling
Kostrar och Långedragsjullar (många K-märkta) som står under presenningar i
väntan på att Bohusläns museum ska bygga till sin båthall (2000 kvm).

SS.Frams Museistiftelse med Nisse Dunér i spetsen, samt www.julleregister.se har
samlat in alla dessa båtar i Färgelanda. Samlingen bekostas av Bohusläns museum,
men visas inte för allmänheten.

Sverige saknar i dag museer där man kan visa landets kulturella arv av fritidsbåtar!

Eva Berglund-Thörnblom, intendent på Statens Maritima Museer svarade 2016-05-12 :
Hej!  Nej, J18 nr 66 "Nausikka" ska inte gallras. Och nej, J10 nr 483 donerades inte utan såldes
för en symbolisk summa. Problemet med J10:an var just detta att hon inte hade någon som helst
provinens. Hon var i dåligt skick och jag är väldigt glad över att hon kom i goda händer och att
hon seglar igen. Det finns yttert begränsade resurser till vård av båtarna och hos oss hade hon fått
vänta på renovering i många år. Vi undersökte naturligtvis om det fanns andra museala J10 i landet
och det visade sig finnas både i Uddevalla och i Onsala. Båda dessa var dessutom i betydligt bättre
skick än den som fanns i våra samlingar. Vid en föredragning med överintendenten beslutades att
gallra J10:an och personligen tycker jag att det hela fick en lyckosam lösning.

(Jmf. bilderna 1-7 ovan, med
J10 nr 153 på Bohusläns Museum och J10 nr 360 samt J10 nr 86
på Onsala Båt och Sjöfartsmuseum).

Anna-Lena Segestam Macfie, verksamhetsledare och föremålsansvarig på Bohusläns Museum
svarade 2016-05-16 :  Bra om en diskussion kan börja om fritidsbåtarna och ansvaret för dem!

Ny stolt ägare av J10 nr 483 är Robert von Krusenstierna i Ljugarn på Gotland. Han skickade
ett E-brev 2016-05-10 med bifogade bild av båten liggande i Ljugarnas hamn (se bilden ovan!) 
Robert skrev :  Båten donerades till mig av Maritima museet 2015 och är efter ett par veckors jobb
nu fullt seglingsklar i Ljugarnas hamn på Gotland. 

På frågan hur Robert visste vilket segelnummer båten hade, svarade han i ett nytt E-brev 2016-05-11 :
Det var Jörgen Svensson på Marinmuseum  i Karlskrona som hittat ett utdrag på museet som
styrker numret på båten. Några segel har jag inte fått.  -  Jörgen Svensson i Karlskrona berättade
senare i telefon att Statens Maritima museer bytt datorsystem, men att han hade kvar det gamla, där
denna uppgift fanns. För detta tackar vi Jörgen Svensson för hans kulturhistoriska insats, som gjort
det möjligt att placera alla bilderna ovan, på rätt båt i detta register.

Robert von Krusenstierna återkom med ett E-brev 2016-05-11 :  Jag kan tillägga att båten heter
"Julia", eftersom hon sjösattes i juli 2015 efter många, många år på land. Hon sjösattes då tre gånger
efter att ha vattnats på land. Första gången sjönk hon som en sten, varpå hon fick ligga kvar på
trailern ett par tre dagar. Inför andra sjösättningen hade jag tätat rejält med Ettan, men även denna
gång flöt hon bara en kort stund. Tredje gången specialstuderade jag en handfull läckor bl.a. en
under akterspegeln och åtgärdade dessa. Hon flöt nu hjälpligt med länspump. Tre veckor senare
gick hon äntligen ihop och klarade sig med en nivåvakt.

I fjol (2015) åtgärdade jag bara de värsta skadorna. Bytte relingslist och lusade/lackade sarg, däck
och översta bordet. I år (2016) har jag fixat resten av skrovet, kompletterat riggen och köpt nya segel.
Nästa år blir det att jobba invändigt. Nu är hon helt tät och seglar förnämligt. Återkommer med seglings-
bilder!

Robert von Krusenstierna skickade ett E-brev 2017-11-05 :  Vi hade sist kontakt när jag övertog
J10 nr 483 "Julia" som med nya segel har siktats ett antal gånger i vattnen utanför LjugarnGotland.
Hon är tät och seglar finfint. I går övertog jag Stefan Sundblads J10 nr 163 "Måsen" i Lau. Jag tänkte
sjösätta "Måsen" i vår, om allt går som det ska. Ett problem är att riggen måste bytas, så om någon har
en J10-rigg till övers är jag mycket intresserad.  Vi ska bilda ett segelsällskap här på Ljugarn och då
behöver vi båtar som klarar av hög sjö.

Robert får titta på www.julleregister.se  sidan Nytt! Där finns information om alla riggar m.m.
som vi känner till, och som är till salu eller kan avhämtas gratis.


Ägarlängd :
1960-?             ?            Åke Johansson  Bromma
?      -2015       ?            Sjöhistoriska museet i Stockholm
2015-             "Julia"     Robert von Krusenstierna  Ljugarn, Gotland

J10 nr 483 "Julia" är registrerad som seglande och finns i Ljugarn på Gotland.
 

www.julleregister.se