J10 nr 480


J10 nr 480 "Ylva Drake" står i en trädgård i Saltsjöbaden.

Ägaren Istvan Zöld, 89 år och ursprungligen från Ungern, köpte båten 2001 till sin fru som seglat mycket.

Akterdelen.

Akterstammen med roderbeslag.

Nedtill t.v. den gjutna järnkölen.

Resterande del av den gjutna järnkölen.

Båten är byggd i ek.


J10 nr 480 "Ylva Drake" byggdes 1960 i ek vid Gustav Brenanders Båtvarv i Saltvik,
Oskarshamn
. Förste ägare var Sjöscoutkåren Drakarna i Ålsten, Bromma. 
Nuvarande ägare är Istvan Zöld i Saltsjöbaden.

Lennart Ekengren i Mariefred skrev ett E-brev 2019-10-21 :  Jag har några upplysningar
när det gäller J10 med reg. nr 480 och 481. Jag var själv med i Sjöscoutkåren Drakarna när
vi köpte de två J10:orna. De döptes till "Åsa Drake" och "Ylva Drake". Tyvärr kommer jag inte
ihåg vilken av de två som hette vad. Vi hade även en tredje J10 som hette "Sigyn Drake" som
jag tror köptes lite senare.

För mig blev J10:an den optimala båten för att lära mig segla. Eftersom Ålsten i Bromma var
vår hemmahamn, och att ha motor var helt otänkbart, var att ta sig genom Stockholm ut till salt-
sjön ett stort äventyr som kunde ta åtskilliga timmar.

(Enligt det handskrivna Julleregistret från 1930-talet, ursprunget till www.julleregister.se
byggde Gustav Brenanders Båtvarv i Oskarshamn J10 nr 479, 480, 481 och 492. Endast
två, J10 nr 480 och 481 hade Sjöscoutkåren Drakarna som ägare).    (Se registret!)


En J10 var till salu och ovanstående bilder presenterades på Blocket 2019. Efter telefonkontakt
med ägaren Istvan Zöld i Saltsjöbaden, har registreringsplåten ombord hittats. Därför vet vi nu
att det är J10 nr 480 som står under presenningarna i Istvans trädgård.. Båten är alltså klassad
och har tillhört Sjöscoutkåren Drakarna i Bromma.

Båtens senare öden vet vi lite om, men den ägdes i många år av Inga Bergfeldt och hennes far
boende i Saltsjöbaden. De seglade båten fram till 1995, då Ingas far gick bort. Inga sålde båten
år 2001 till Istvan Zöld i Saltsjöbaden, då han ville ha en segelbåt till sin fru som seglat mycket
i sin ungdom. Men båten blev stående på land i familjens trädgård.

De gamla presenningarna är nu borttagna och en ny har ersatt dem. Båten ska nu fotograferas,
så att vi ser helheten utan presenningar, liksom registreringsplåten ombord.


Ägarlängd :
1960 - ?           ?         Sjöscoutkåren Drakarna  Ålsten Bromma
?       - 2001     ?         Inga Bergfeldt  Saltsjöbaden
2001 -              ?         Istvan Zöld  Saltsjöbaden

J10 nr 480 står i en trädgård i Saltsjöbaden.                                      Båten är till salu!


www.julleregister.se