J10 nr 48


 

J10 nr 48 byggdes 1942 vid Säffle Båtbyggeri och beställdes av Kungliga Motorbåtsklubben
i Stockholm.
  Båten kom att tillhöra Flottans Långedragsjullar. J10 nr 48 liksom J10 nr 47.

Var J10 nr 48 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se