J10 nr 462


J10 nr 462 "Mambo II" byggdes 1957 vid H.Carlssons Båtvarv i Ellös. 
Båten var ruffad och seglades av Lars-Gunnar "Klotis" Hansson i Gottskär
ca. 1958-1962, berättade Åke Grönberg 2012. (Se J10 nr 453).

Vid Kullaviksdagen 1958-07-06 seglade Lars-Gunnar "Klotis" Hansson J10 nr 462 "Mambo II".
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från regattor där bl.a. J10 nr 462 deltog : 
Vid Ödsmålsregattan i Mjösund Halsefjorden den 10 juli 1960, seglade Bengt Ove Göthlin i GKSS
båten som nu fått namnet "Bengo". Likaså vid SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 8 juli 1961seglades
"Bengo"av Bengt-Olof? Göthlin i GKSS. (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Ägarlängd :
1957?-1962     "Mambo II"      Lars Gunnar "Klotis" Hansson  Gottskär
1960-1961       "Bengo"           Bengt Ove Göthlin i GKSS
?                        ?                      ?

Var J10 nr 462 "Mambo II" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se