J10 nr 46


J10-start i Budskärsregattan 1956.   J10 nr 46 ses här längst till höger.  Några Stjärnbåtar längst bort.

Regattan visar mängden J10:or och Stjärnbåtar som kappseglade på 1950-talet!  Foto : Sten Eisner 1956.

J10 nr 46 "Bakai" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad. 
J10 nr 46 var en av 36 st. J10:or som byggdes på Myrens Mekaniska Verkstad det året.
Något av ett rekord : 36 st. J10:or byggda på ett år! 

Förste ägare till J10 nr 46 var John Löfström.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor.
J10 nr 46 "Bakai" seglades av Bo Hörle i GKSS vid Stenungsöns Segel och
Motorbåtsklubb SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 8 juli 1961,  J10 nr 46
"Bacai" seglades av Bengt Nilsson i GKSS vid SSMK:s regatta den 21 juli 1962.
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

En uppgift säger att Åke Charpentier i Onsala har ägt båten.

Nuvarande ägare är Per Olov Linse i Onsala.

Ägarlängd :
1942-?            ?                   John Löfström
1961              "Bakai"          Bo Hörle i GKSS
1962              "Bacai"          Bengt Nilsson i GKSS
?                      ?                   Åke Charpentier  Onsala
?-                    ?                    Per Olov Linse  Onsala

J10 nr 46 "Bakai" finns i Onsala.
 

www.julleregister.se