J10 nr 420


Budskärsregattan 1956. Två linjer med Stjärnbåtar och J10:or efter starten. OBS! Åskådarna på hustaken!

J10.start i Budskär 1956. J10 nr 420 "Tappalatta" ses i klungan i bildens mitt. Foto : Sten Eisner.

J10 nr 420"Tappalatta" byggdes 1952 vid Johannes Olssons Båtbyggeri i Kungsviken, Orust. 
Förste ägare var Torbjörn Winckler i Hunnebostrand och Börje Hamnsjö. 

Bengt Hagström
i SSK seglade J10 nr 420 "Rappalatta" Kullaviksdagen 1954-07-04, men 1957-07-07
och 1958-07-06 hade båten fått nytt namn "Tappalatta" och seglades av Bertil Stenlund i SSK.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Namnet Rappalatta kan vara felskrivet i startlistan 1954. Det bör vara Tappalatta som
i båtsammanhang är ett roligare namn.
Båtens namn får tills vidare vara : Tappalatta.

Ägarlängd :
1952-?             ?                      Torbjörn Winckler  Hunnebostrand och Börje Hamnsjö 
1954               "Tappalatta"     Bengt Hagström i SSK
1957-1958     "Tappalatta"      Bertil Stenlund i SSK
?                      ?                       ?

Var J10 nr 420 "Tappalatta" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se