J10 nr 413


Kappsegling i Långedrag 1957!  En av de finaste bilder som tagits av en kappsegling i Långedrag!

En uppförstoring... Stjärnbåtarna har just startat. Till vänster längst upp ses J10 nr 413 "Marjorie".

Ytterligare förstorad bild!  J10 nr 413 "Marjorie" i mitten med två GKSS-ekor : E 9 och E 49?

J10 nr 413 "Marjorie" seglad av Agneta Tillqvist i SSMK med rorsman P. Sundström vid SS.Vikens
regatta 1952 utanför Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla. (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).


Skåpesundsbron från första hälften av 1960-talet. I ekan med sprisegel sitter Sven-Erik Hansson till rors
och kompisen Torsten Ryberg i mitten. Vid bryggorna ligger bl.a. Stjärnbåtarna nr 327 närmast och 195
längst bort. (Se mer på www.stjärnbåten.se).


Sven-Erik Hansson seglar J10 nr 413 vid Skåpesundsbron på 1960-talet.

Denna pokal vann Sven-Erik Hansson vid en regatta i Ödsmål 1964. Sven-Erik deltog några gånger
i regattor i Stenungsund och Ödsmål. Vid två tillfällen var han med på regattan i Tjuvkil. Vi ett tillfälle
deltog de i en distanskappsegling från Stenungsund till Tjuvkil i samband med regattan.


Sven-Erik Hansson:s far Gustaf Hansson sitter i J10 nr 413 vid vårrustningen. Sven-Eriks blivande
hustru i solglasögon. De träffades 1965, så fotot är taget 1965 eller 1966. Gustaf Hansson:s far Hans
Hermansson, Sven-Eriks farfar, var den siste färjekarlen i Skåpesund, innan bron byggdes.


J10 nr 413 "Marjorie" byggdes 1951 i Kalix och beställdes av Kalix SS. Så står det i det
handskrivna registret från 1930-talet som www.julleregister.se bygger på. Uppgiften om Kalix
måste vara fel då båten bevisligen kappseglade i Göteborg på 1950-talet! Dessutom visade det sig
att Sven-Erik Hansson i Stenungsund (se nedan) 2017 minns registreringsplåten ombord och
att där stod att båten var byggd av Bröderna Martinssons Varv i Svineviken, Orust.

Det skulle i så fall vara deras sista J10-bygge. När varvet låg i Kungsviken till 1944, byggde de
hela serier av J10:or. (Se registret). Varifrån uppgiften om Kalix som byggplats för båten och
Kalix SS
som första ägare kommer ifrån, vet vi inte.
 
Agneta Tillqvist
i SSMK var kanske förste ägare?
 
J10 nr 413 "Marjorie" deltog med Agneta Tillqvist och rorsman Pehr Sundström i SSMK
vid SS.Vikens Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla söndagen den
5 augusti 1951. Man seglade om SS.Vikens Jubileumspokal 1949.   

Enligt Seglarbladets resultatlistor kappseglades "Marjorie" 1951 med rorsman Claes Blidberg
(Troligen samma båt).  (Uppgift : Anders Thölén i Göteborg 2011). 

Vid SS Vikens kappsegling i Uddevalla 1952-08-03 deltog Agneta Tillqvist med rorsman
Pehr Sundström i "Marjorie". SS.Viken ordnade distanskappsegling Stenungsön - Stången
i Uddevalla, lördagen den 1 augusti 1953, där bl.a. tolv J10:or deltog, nr 21, 32, 96, 97,
155, 289, 294, 312, 332, 385, 398 och 413.  J10 nr 413 "Marjorie" med Agneta Tillqvist
i SSMK och Henrik Grahl som rorsman deltog. De seglade om Bohuslänska Bilförsäljningen,
Karl Bodin, Vandringspris.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-6-18 med startlistor från olika regattor där bl.a.
J10 nr 413 "Marjorie" deltog : Stenungsöns Segel- och motorbåtsklubb, SSMK:s regatta
i Askeröfjorden lördagen den 23 juli 1955 med Per Fredrik Tillqvist och rorsman Claes
Blidberg
i SSMK, liksom SSMK:s regatta den 21 juli följande år 1956 och Ödsmålsregattan
i Halsefjord den 29 juli 1956 med Per Fredrik Tillqvist. Vid SSMK:s regatta den 11 juli 1959
i Askeröfjorden seglades J10 nr 413 "Marjorie" av Per Sundström i SSMK, liksom SSMK:s
regatta den 8 juli 1961 också i Askeröfjorden. Per Sundström återkom i "Marjorie" vid SSMK:s
regatta den 21 juli 1962. (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Carl-Axel Sahlqvist, Göteborg
kom till Båtmässan i Göteborg 2012 med ovanstående fina foto!
Han gjorde en insats för eftervärldens båtkultur, genom att skänka fotot till Anders Wiss på Stjärn-
båtsregistret
, för kommande placering på Båtmuseum. (Se : www.stjärnbåtsregister.se

Enligt Barbro "Lillan" Woeler (född Lind) seglade hon Stjärnbåt nr 324 och detta var starten
i Långedrag 1957. Foto : Barbros far
(Uppgift : Dick Berghede i GKSS Stjärnbåtsförening 2012-12-05).

Torsten Ryberg i Skåpesund skickade ett E-brev 2017-04-18 : Lovade återkomma om en J10 som
bör ha varit J10 nr 413 och som fanns i Skåpesund under senare delen av 1960-talet och antagligen en
bit in på 1970-talet. Båten seglades av Sven-Erik Hansson, då bofast i Skåpesund, och som jag var
kompis med på den tiden. Båten var lackad och med grön kapp. Sven är i dag i 70-årsåldern och bor i Stenungsund.

Torsten Ryberg återkom 2017-04-20 med en vykort från Skåpesund. (Se ovan). Två Stjärnbåtar ses
vid bryggorna, nr 327 och nr 195. Bilden är vidaresänd till www.stjärnbåten.se. Pojkarna seglar ekan
med sprisegel. Sven-Erik Hansson till rors och Torsten Ryberg i mitten. Sven och jag var kompisar fram
till 20-årsåldern, då jag började CTH och han träffade sin dåvarande fru och vi började leva lite olika liv.
Så vi har inte träffat varandra i någon större utsträckning på drygt 45 år.

Så kom det ett E-brev 2017-04-20 från Sven-Erik Hansson i Stenungsund med 2 bilder (se ovan) :
Som du ser hade den J10 vi ägde nummer 413. Det är jag som seglar båten och min far som sitter i den
vid vårupprustningen. Min far köpte båten troligtvis 1963 eller 1964 och den såldes senast 1975 då vi
köpte Maxi-77. J10 nr 413 köptes på ett varv Stora Askerön. Varvet heter i dag Qomer AB.

Sven-Erik Hansson skickade ett nytt E-brev 2017-04-21 med bild på pokalen. (Se ovan).
Jag vill minnas att det fanns en skylt i båten, som visade var och när båten var tillverkad. Jag minns inte
årtalet, men jag minns var. Båten skulle vara tillverkad på Bröderna Martinssons varv i Svineviken
på Orust
enligt skylten. Jag minns inte att båten hade något namn. Namnet "Marjorie" minns jag inte.

Ägarlängd :
1951-1959     "Marjorie"     Agneta och P.Fr.Tillqvist i SSMK
1959-1962     "Marjorie"     Per Sundström i SSMK
1963-1975       -                  Gustaf och Sven-Erik Hansson  Skåpesund  Stenungsund
1975-?             ?                  ?

Var J10 nr 413 "Marjorie" finns i dag vet vi inte.


Det kom ett E-brev med bilder från Bo Jonsson 2015-12-29. Två av bilderna visar J10 nr 413
i Helgasjön (se nedan). Det märkliga är att båten har kapp på bilderna från kappseglingen 1957
i Långedrag, men i Helgasjön några år senare saknar båten kapp. (Se bilderna från Helgasjön
J10 nr 270). Bo Jonsson skrev : J10 nr 413 ägdes av min morbror Gunnar och min moster
Ulla Brock
. De flyttade sedermera från Helgasjön till Matvik i Blekinge.

Det är inte sannolikt att man tar bort kappen på en J10. Vanligen byggde man kapp på en
öppen J10 för att göra båten sjösäkrare. Det kan vara så att Gunnar och Ulla köpt segel
som varit begagnade och haft kvar märkningen J10 nr 413 i seglet, och sedan har de inte
bytt numret i seglet? (Se bilderna nedan.) Dessutom berättade Sven-Erik Hansson (se ovan)
att båten köptes av hans far 1963-1964 på Stora Askerön och båten såldes 1975.


Kom J10 nr 413 till Helgasjön vid Växjö, Småland på 1960-talet? Troligen inte, bara seglet?

www.julleregister.se