J10  nr 410


J10 nr 410 "Netten" utanför Marstrand 1965.

J10 nr 410 "Netten" byggdes 1951 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust
Båten byggdes i ek med ruff i mahogny och var utlottningsbåt i LSS(?) 1951. Båten kom sedan
till Halmstad SS.
 
Vid Kullaviksdagen 1959-07-05 seglades "Netten" av Hans Kjellberg.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Rune Dejerot
kom till Båtmässan i Göteborg 2019 och berättade att han ägde J10 nr 410 "Netten"
åren 1964-1966. När vi köpte båten sa de att den hade varit utlottningsbåt i GKSS 1951, berättade
Rune i ett E-brev 2019-02 15. Båten var ruffad och låg längst ut på Saltholmen i Göteborg.
Rune Dejerot bifogade bilden ovan, när "Netten" seglade utanför Marstrand 1965.

Krister Lindström
i Göteborg ägde J10 nr 410 "Netten" 1967-1972.

Krister berättade på Båtmässan i Göteborg 2012 att han är släkt med Bröderna Karlsson i Svineviken.
Arvid och Gustav Karlsson startade varvet 1917. År 1945 var sönerna med i varvsrörelsen. Gustav
var nu gammal. Sonen Hjalmar var urstark och kallades "Domkraften". Han kunde lyfta sin far
sina axlar. Hjalmar flyttade sedan till Göteborg och startade Paddans Varv vid nuvarande Tingstads-
tunneln. När tunneln skulle byggas måste varvet flytta. Hjalmar valde då att avsluta varvsrörelsen.
Hjalmars dotter Gerd gifte sig med Krister Lindström.

Ägarlängd :
1951                 -                LSS utlottningsbåt 1951
1951-?             ?                Halmstads SS
1959-?            "Netten"     Hans Kjellberg
1964-1966      "Netten"     Rune Dejerot Göteborg
1967-1972      "Netten"     Krister Lindström
1972-                ?                ?              

Var J10 nr 330 "Netten" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se