J10  nr 410


J10 nr 410 "Netten" byggdes 1945 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Båten byggdes i mahogny och var utlottningsbåt i LSS 1945. Båten fanns sedan i Halmstad SS.
 
Vid Kullaviksdagen 1959-07-05 seglades "Netten" av Hans Kjellberg.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Krister Lindström
i Göteborg ägde båten 1967-1972. Han berättade på Båtmässan i Göteborg
2012 att han är släkt med Bröderna Karlsson i Svineviken. Arvid och Gustav Karlsson startade
varvet 1917. När J10 nr 410 byggdes 1945 var sönerna med i varvsrörelsen. Gustav var nu gammal.
Sonen Hjalmar var urstark och kallades "Domkraften". Han kunde lyfta sin far på sina axlar. Hjalmar
flyttade sedan till Göteborg och startade Paddans Varv vid nuvarande Tingstadstunneln. När tunneln
skulle byggas måste varvet flytta. Hjalmar valde då att avsluta varvsrörelsen. Hjalmars dotter Gerd
gifte sig med Krister Lindström.

Ägarlängd :
1945                 -                LSS utlottningsbåt 1945
1945-?             ?                Halmstads SS
1959               "Netten"     Hans Kjellberg
1967-1972       ?                Krister Lindström
?                       ?                ?              

Var J10 nr 330 "Netten" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se