J10 nr 383


J10 nr 383 "Jockelina" byggdes 1947 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Båten var okappad. Förste ägare var Bertil Carlsson i Växjö. 

Dag Söderberg i Västra Frölunda
berättade 2012 att han var bara 12 år gammal när hans pappa
köpte båten 1954 från en gammal farbror vid Schmittska badet på Näset i Västra Frölunda.

Båten döptes till "Jockelina". Det blev en del kappsegling, men Dag var nog lite för ung. Två år
senare hade Dag börjat kappsegla GKSS-eka och då såldes "Jockelina" 1956Dag minns kapp-
seglingen med J10 som trevligt, artigt, god stämning, men det var strid på kniven vid kappsegling.

Var J10 nr 383 "Jockelina" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se