J10 nr 375


J10 nr 375 med Ingo Freustel till rors med Roland Jönsson som gast.

J10 nr 375 "Jullan" byggdes 1946 i mahogny. Vi vet inte vem som byggde båten, men förste ägare
var Malte Liljeqvist i Malmö.

Bengt Jönsson i Limhamn skickade ett innehållsrikt E-brev 2017-03-05 om Malmö-seglarna i J10 :
Har letat i källaren och fann i alla fall en bild. (Se ovan!) Det är min bror Roland Jönsson som gastar.
Han hade J10 nr 406 med namnet "Toy". "Toy" beställdes av Disponent Erik Ström som alltså var båtens
första ägare, med adress : Sallerupsvägen 4 i Malmö, enligt min medlemsmatrikel från den 1 oktober 1951.
Tror mig komma ihåg att hon var med på en bild i en gammal bok som hette Båten som hobby.

Rorsman på bilden är en kille vid namn Ingo Freustel, han var dock inte ägare men gastade och skötte
om båten. Jag tror att ägaren till J10 nr 375, som då hette "Jullan", var en man vid namn Einar Thydell,
Osbygatan 17 i Malmö.

Vi hade även systerbåten J10 nr 376. Ägare var Ewe Liljeqvist Falsterbogatan 12 i Malmö, bror till
Malte Liljeqvist
i J10 nr 375.  Båtens namn var då "Baby II".

En annan J10 i Malmö som jag tyvärr inte har numret på, hade namnet "Gullet". Ägare var H.Larsson.
Tyvärr har jag inte mer uppgifter om denna båt.

En annan J10 byggdes av Körsnärsmästare Sven Lindstrand, Aglaiavägen 46 i Malmö.
(Se nedan!  J10 nr 421).


Så kommer ett osäkert kort. Vad jag kommer ihåg var det en J10:a som jag bara har ägarens namn på :
Tord Heine
med adress Föreningsgatan 59 i Malmö. Båten kan ha hetat "Loulou" då detta var namnet
hans efterkommande båtar, men det är en gissning. (Se nedan J10 nr 423).

Har ytterligare ett osäket kort. Ej heller här har jag båtens segelnummer, men den fanns i Malmö 1956
och ägare var då Karl Kellerman Simrishamnsgatan 3 i Malmö. Han omkom dessvärre i en drunknings-
olycka 1957 på väg till Landskrona i en Piratjolle för kappsegling.

Detta är vad jag kan bistå med för närvarande, men lovar återkomma om jag kan spåra upp mer med mina
gamla seglarkompisar, som kanske inte har så kort minne som jag. Hade du velat ha uppgifter om gamla
Piratjollar, hade jag kanske kunnat bidra med mer. (Se bilden nedan!)      
      
Med seglarhälsningar    Bengt Jönsson i Limhamn.

Enligt www.julleregister.se kom följande J10:or till Malmö 1946-1952 samt 1965 och 1966 :

Båt :             Ägare :
J10 nr 370    Tidén  1946
J10 nr 375    Malte Liljeqvist
J10 nr 376    Helge Rangert
J10 nr 377    Filip Malmsjö
J10 nr 378    Ove Nilsson
J10 nr 406    Erik Ström
J10 nr 421    Sven Lindstrand
J10 nr 423    Tord Heine  1952
J10 nr 571    Gösta Lindholm  1965
J10 nr 587    Bror Ottosson  1966

J10 nr 375 hittades som vrak vid Valön, norr om Gerlesborg i Bohuslän av Martin von Bahr, Stockholm.
Han ringde om detta 2008-06-29. Seglen satt på, vilket tyder på att det inte var en olycka, utan att båten
slitit sig och drivit in på Valön. En fender och registreringsplåten upphittade.

Ägarlängd :
1946-?            ?              Malte Liljeqvist  Malmö
1951-?          "Jullan"     Einar Thydell  Malmö
2008               ?              båten blev vrak på Valön i Bohuslän    

J10 nr 375 blev vrak på Valön i Bohuslän 2008.


Bengt Jönsson, stolt ägare till sin splitter nya Piratjolle 1953 vid dopet.

www.julleregister.se