J10 nr 370


J10 nr 370 i Vejbystrand hamn på Lars-Olof Wernerssons tid med båten 1959-1962.

J10 nr 370 med rigghaveri 1960. Styrbords vant gav vika och då knäcktes masten.
Tack vare nyinköpt Husqvarna utombordare angjordes hemmahamnen utan problem.
Ny mast beställdes hos Lindströms Varv i Borstahusen.


Flytvästar började bli vanliga på småfolket under 1950-1960-talet! Sönerna Lars och Håkan gastade
i J10 nr 370, iförda flytvästar som dagens barn aldrig skulle acceptera. Men den rökande styrmannen
hade ingen flytväst... 
Nedan : Pappa Lars-Olof Wernersson till rors. 


J10 nr 370 "Snorkel" byggdes 1946 men okänt var.
 Kanske i Råå söder om Helsingborg,
då J10 nr 371 byggdes där? Förste ägare var familjen Tidén i Malmö  
     
  
Det kom ett brev 2013-07-01 från Lars-Olof Wernersson i Vejbystrand. Han hade varit på Båtmässan
i Göteborg 2013 och fått ett frågebrev att fylla i från www.julleregister.se. Lars-Olof berättade att han köpte
båten i Vejbystrand våren 1959. Seglade flitigt med den på Skälderviken i fyra somrar 1959-1962.
Hemmahamn var Vejbystrand. Jag sålde sedan båten vidare till Arne Evaldsson i Malmö den 14/9 1962.    

Det kom ett E-brev 2013-02-07 från Lars Evaldsson i Nyhamnsläge. Han skrev : Jag har i min ungdom
varit ägare till J10 med segelnummer 370. Min far köpte den till mig i Skåne, Vejbystrands hamn i sept.
år 1962. J10:an fraktades till Ödsmål 1963, där jag kappseglade flitigt i Stenungsund och Ödsmål.
Jag var medlem i ÖKK (Ödsmåls Kappseglings Klubb). Båten var en okappad J10 som vi även hade
som semesterbåt och seglade runt med i Bohuslän. Jag hade båten fram till 1969, då jag bytte henne
mot en OK-jolle.  

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 370 med
namnet "Snorkel" deltog : Ödsmålsregattan den 11augusti 1963 i Halsefjorden där "Snorkel" seglades
av Lars Evaldsson i ÖKK. (Läs mer om regattan på J10 nr 226).
 
Lars-Olof Wernerssons son och jag har varit kollegor och seglat mycket tillsammans under ca 20 år,
utan att veta om att hans far hade sålt J10 nr 370 till min far. Detta kom jag på efter att ha sett köpe-
kontraktet! Som det kan slumpa sig! Bifogar ägarlängden till J10 nr 370 (se nedan).

Ägarlängd :
1946-?             ?                 Tidén  Malmö
?      -1959       ?                 ?
1959-1962      ?                  Lars-Olof Wernersson  Vejbystrand
1962-1969     "Snorkel"     Lars Arne Evaldsson  Malmö  Nyhamnsläge och Ödsmål
1969-?            ?                  Leif Furängen  Göteborg
?                     ?                  ?

Var J10 nr 370 "Snorkel" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se