J10 nr 363

                                            
                                             J10 nr 363 "Maria"                     Foto : Karin Axelsson

J10 nr 363 "Maria" byggdes 1946 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Båten var kappad och dess förste ägare var Artist Ivo Brunander. Båten sågs i Sotefjordens SS
tidning nr 1, 2003 i Hunnebostrand.

Det kom ett E-brev 2015-06-09 från Lotta Axelsson i Alingsås : Ser i julleregistret att ni saknar
ägare på J10 nr 363 och J10 nr 582.  J10 nr 363 "Maria" ägs sedan sent 1970-tal av Göte och Mona
Axelsson
i Hunnebostrand (mina föräldrar). Göte kappseglade med båten under 1980-talet, då det
fanns ca 15 st J10:or i Hunnebostrand. Min mamma Mona hade hand om start-/målgång vid poäng-
seglingarna i Hunnebostrand på 1970-1980-talet.

J10 nr 582 "Astrid" ägs av mig, Lotta Axelsson och Jonas Hellgren. "Astrid" och "Maria" ligger
bredvid varandra på "pålverket" på Sankt Görans Ö, Hunnebostrands hamn.

I ett E-brev 2017-05-02 skrev Lotta Axelsson att J10 nr 582 "Astrid" kommer att få ny ägare inom
kort och att J10 nr 363 "Maria" sköts av Lottas syster Karin Axelsson.

Bengt Kronberg i Hunnebostrand skrev ett E-brev 2017-08-21 : Vill bara meddela att J10 nr 363
"Maria" har fått nya ägare : Emma Tillman och Bengt Kronberg i Hunnebostrand. Båten stannar
alltså i Hunnebostrand, men har ny bryggplats. Varsam renovering planeras till vintern!

Ägarlängd :
1946-?            ?               Ivo Brunander  Hunnebostrand?
? -1979           ?               ?
1979-2017     "Maria"     Göte och Mona Axelsson  Hunnebostrand
2017-             "Maria"     Emma Tillman och Bengt Kronberg  Hunnebostrand

J10 nr 363 finns i Hunnebostrand och är registrerad som seglande i dag
 

www.julleregister.se