J10 nr 337


J10 nr 337 "Klara" i Karlsborg.
Durkarna och toften.   Nedan :  Registreringsplåten


                                                          

J10 nr 337 "Klara" byggdes i ek 1945 vid Säffle Båtbyggeri.
Förste ägare var Direktör Wilhelm Pettersson. J10 nr 337 som då hade namnet "Bonita"
seglades av Anita Hagelqvist i KKKK Kullaviksdagen 1954-07-04 och 1955-07-17, men
1956-07-01, 1957-07-07, 1958-07-06, 1959-07-05, 1960-07-03 och 1961-07-02 var det
Bo
Hagelqvist i KKKK som seglade "Bonita". Bo Hagelqvist tog hem en inteckning med
"Bonita" i HABK:s vandringspris J10-Kannan 1959. (Se J10 nr 474). 1962-07-01 och
1963-06-30 fick båten nytt namn : "Alibaba" och seglades av Bernt Holländer.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 
     
Rolf Kvicklund i Karlsborg
skrev ett E-brev 2012-06-06 : Jag är ägare till J10 "Klara".
På registreringsskylten i båten finns följande uppgifter : Godkänd och registrerad av Långedrags
segelsällskap den 1/5 1945. Klassningscertifikat nr 447. Registreringsintyg nr 437. Kappseglingsnr
J10 37. Detta sista nummer måste vara fel, då båten i så fall skulle vara byggd 1942.
Kappseglingsnumret ska vara 337. Då stämmer byggnadsåret 1945 och klassningscertifikatets
nummer 447. Man har alltså missat en trea vid instansningen av numret i plåten.
 
Båten fanns i Karlsborg och har seglat på Vättern. Båtens tidigare ägare "Tummen" tidigare aktiv
i Carlsborgs SS och en i Vättern välkänd tävlingsseglare. "Klara" använde han sista tiden till fiske
och båten var utrustad med fästen för detta när Rolf Kvicklund blev ägare.

Rolf berättade : Sedan några år har jag inte seglat henne, utan tyvärr blivit medlem i TIT (Träbåt
i trädgården). I ett E-brev 2013-05-10 skrev Rolf Kvicklund att båten var till salu på Blocket.
J10 nr 337 "Klara" köptes 2013-05-18 av Kenth Jansson i Uddevalla. 

Ägarlängd :
1945-?            ?                   Wilhelm Pettersson
1954-1961     "Bonita"        Anita och Bo Hagelqvist i KKKK
1962               "Alibaba"     Bernt Holländer
?                      ?                   ?
?                     "Klara"         "Tummen" Carlsborgs SS
?      -2013     "Klara"          Rolf Kvicklund  Karlsborg
2013-             "Klara"          Kenth Jansson  Uddevalla

J10 nr 337 "Klara" finns i Uddevalla och ska renoveras 2013-2014.
 

www.julleregister.se